Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12000
Title: Açıklığa sahip yüklü ekranlama kutularının hibrit mom/fem kullanılarak elektromanyetik analizi
Other Titles: Electromagnetic analysis of loaded shielding enclosures with aperture with using hybrid MOM/FEM
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yenikaya, Sibel
Keywords: Ekranlama etkinliği
Sonlu elemanlar metodu
Moment metodu
Shielding effectiveness
Finite element method
Method of moments
Issue Date: 5-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yenikaya, S. (2011). "Açıklığa sahip yüklü ekranlama kutularının hibrit mom/fem kullanılarak elektromanyetik analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 69-81.
Abstract: Açıklığa sahip bir rezonatorün içerisindeki alan dağılımını hesaplamak için moment metodu(MoM) ile vektörel sonlu elemanlar metodunu (FEM) birleştiren hibrit bir formülasyon sunuldu. Rezonatörün içerisindeki elektromanyetik alanlar sonlu elemanlar metodu ile hesaplandı ve açıklıktaki sınır koşulundan elde edilen integral denklem moment metodu ile çözüldü. Hibrit metot yüklü ve yüksüz durumdaki bir rezonatöre uygulandı. Sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldı ve aralarında uyum olduğu görüldü. Daha sonra farklı açıklık ve rezonatör konfigürasyonları için ekranlama etkinliği, depolanan elektriksel enerji ve kayıp güç yoğunluğu incelendi.
In this paper, a hybrid technique combining the vector finite element method(FEM) and the method of moments(MoM) is presented to calculate electromagnetic analysis in rectangular enclosures with aperture. The interior and exterior regions of the enclosure are analyzed separately by employing the field equivalence principle. While FEM is used for solving EM fields inside the enclosure, MoM is used for solving the surface integrals related with the aperture field components using equivalent surface currents. The hybrid method is applied to an empty and loaded enclosure. Results are compared with literature and good agreement is reported. Then, for different configurations of aperture and enclosure, shielding effectiveness, stored electrical energy ratio and dissipated power are examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202671
http://hdl.handle.net/11452/12000
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_7.pdf774.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons