Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11996
Title: Yüzey işleme yöntemlerinin soğuk iş takım çeliğinin yorulma davranışına etkisinin incelenmesi
Other Titles: The analysis of the effect of the surface processing methods on the fatigue behaviour of cold working tool steel
Authors: Baş, Mesut
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Ertan, Rukiye
Yavuz, Nurettin
Keywords: Yorulma
Elektrik deşarj metodu (EDM)
Kimyasal aşındırma
Kumlama
90MnCrV8 soğuk iş takım çeliği
Fatigue
Electrical discharge machining (EDM)
Chemical etching
Sandblasting
90MnCrV8 cold work tool stee
Issue Date: 30-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baş, M. vd. K. (2011). "Yüzey işleme yöntemlerinin soğuk iş takım çeliğinin yorulma davranışına etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 19-27.
Abstract: Bu çalışmada, EN 90MnCrV8 (1.2842) soğuk iş takım çeliğinden üretilmiş silindirik numunelerin farklı yüzey işleme yöntemleriyle üretimi sonucunda yorulma davranışları karşılaştırılmıştır. Kullanılan yöntemler arasında talaşlı imalatın yanı sıra modern imalat yöntemlerinden elektrik deşarj metodu (EDM), kimyasal aşındırma ve kumlama gibi farklı yüzey işleme yöntemleri bulunmaktadır. Üretilen numunelerin yorulma testleri dönen eğilmeli ankastre kiriş türü yorulma cihazında gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar 1.2842 çeliğinin yorulma ömrünün yüzey işleme yöntemine bağlı olarak büyük oranda değiştiğini göstermiştir. Buna göre tornalamadan sonra yapılan EDM işleminin parçanın yorulma ömrünü azalttığı, uygulanan kumlama işlemi ile beraber yorulma ömrünün arttığı, kimyasal işlemede ise yorulma ömrünün azaldığı görülmüştür.
In this study, the fatigue behaviors of the cylindrical specimens manufactured by EN 90MnCrV8 (1.2842) cold work tool steel with different surface operation methods were compared. The methods used in manufacturing are machining and modern manufacturing methods consist of electrical discharge machining (EDM), chemical etching and sandblasting methods. The fatigue test conducted on the specimens was rotating bar bending fatigue test. The experimental findings indicate that fatigue behavior of 1.2842 is strongly affected by surface processing method. According to the results it was seen that the EDM procedure performed after machining was decreased fatigue life, the fatigue life of the specimens was notably increased in sandblasting method, and the lifetime was decreased in specimens produced by chemical etching.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202667
http://hdl.handle.net/11452/11996
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_3.pdf627.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons