Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11994
Title: Türkiye’deki çift duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında ısı köprülerinin analizi ve yurtdışı uygulamaları ile karşılaştırılması
Other Titles: The comparative analysis of thermal bridges in cavity walls applications in Turkey and in European countries
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Sezer, Filiz Şenkal
Yeşilyurt, Nermin Karagöz
Keywords: Isı köprüsü
Çift duvar arası yalıtım
Yoğuşma
Thermal bridge
Heat insulation
Cavity walls
Issue Date: 25-Nov-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, F. Ş. ve Yeşilyurt, N. K. (2011). "Türkiye’deki çift duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında ısı köprülerinin analizi ve yurtdışı uygulamaları ile karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-10.
Abstract: Bu çalışmada; Türkiye ile Avrupa ülkelerinde uygulanan çift duvar arası ısı yalıtım uygulamalarının betonarme yüzeyler (ısı köprüleri) açısından analizi yapılacaktır. Bu amaçla; çalışma alanı olarak Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde bulunan bir site ele alınmıştır. Site bloklarında çift duvar arası yalıtım sistemi kullanılmıştır. Seçilen örnek yapının ısı köprüleri bölgelerinin U değeri hesaplanmış, ısı akım ve buhar difüzyon diyagramları çizilmiştir. Daha sonra aynı yapı elemanları kullanılarak, örnek duvar kesiti yurtdışında uygulanan farklı ısı köprüsü detaylarına uyarlanarak hesaplamalar yapılmıştır. Çıkan sonuçların U değerleri, ısı akım diyagramları ve yoğuşma ile buharlaşma durumları incelenmiş ve optimum çift duvar arası yalıtım detayı tanımlanmaya çalışılmıştır.
Within the scope of this study, the cavity walls applications in Turkey and European countries are analyzed for the purposes of reinforced concrete thermal bridges. Based on this purpose, in this study, a residential area which is located in Ataevler district in Nilüfer Province has been chosen. In this residential area, cavity walls system were used as the main insulation system in the building blocks. U values of thermal bridges in the selected examples of the building blocks were calculated, and were graphed heat flow and condensation diagrams. After all, another analysis of the same building components which are adopted to international cavity walls applications are prepared. In the outcome of the study, U values, heat flow and condensation diagrams for the chosen building blocks are described and optimum detail for cavity walls for them is defined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202665
http://hdl.handle.net/11452/11994
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_1.pdf714.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons