Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11990
Title: Kirlenmiş toprakların biyoremediasyon ile ıslahı
Other Titles: Bioremediation of contaminated soil
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Dindar, Efsun
Şağban, F. Olcay Topaç
Başkaya, Hüseyin Savaş
Keywords: Biyoremediasyon
Toprak kirliliği
Islah teknikleri
In/ex situ
Bioremediation
Soil pollution
Remediation techniques
Issue Date: 9-Dec-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dindar, E. vd. (2010). "Kirlenmiş toprakların biyoremediasyon ile ıslahı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 123-137.
Abstract: Dünyadaki nüfus artışı, kirlenmiş toprak alanlarının çoğalmasına neden olmakta ve kirlilik seviyesi gelişmişlik ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Günümüzde, özellikle gıda, sağlık ve otomotiv endüstrisinin hızlı büyümesi sonucu ortaya çıkan atıkların kontrolü büyük önem taşımaktadır. Kirleticilerin topraklarda birikmesinin sadece toprak verimliliği ve ekosistem fonksiyonları üzerinde değil aynı zamanda besin zinciri yoluyla hayvan ve insan sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Toksifikasyonu önlemek ve çevresel kirleticileri parçalamak için mikroorganizmaların kullanımı esasına dayanan biyoremediasyon, çevre kirliliğinin bertarafında ve önlenmesinde etkili bir biyoteknolojik yaklaşım olarak önem kazanmaktadır. Bu çalışmada kirlenmiş toprakların biyoremediasyonuna ilişkin bilgilere ve tekniklere yer verilmiştir. Biyoremediasyon doğal yollarla gerçekleşen ve maliyet açısından diğer yöntemlere göre daha ekonomik bir proses olması sebebiyle oldukça avantajlıdır. Ancak arıtım süresinin uzun olması ve yüksek kirletici konsantrasyonlarında verimli sonuçlar elde edilememesi yöntemin kullanılabilirliğini kısıtlamaktadır.
The world's increasing population caused the increase of soil pollution and the level of pollution increased proportional to development. Nowadays the control of wastes originated from food, health and automobile industries gained special importance. Accumulation of pollutants in soil had important effects on not only soil productivity and ecosystem functions but also human and animal health via food chain. Bioremediation, comprising the use of microorganisms for destroying the pollutants and preventing toxification, is an effective biotechnological method providing elimination of environmental pollution. This study has included information and techniques about bioremediation of polluted soils. Bioremediation is a natural and economical process so it is more advantageous than the other processes. However, longer treatment periods and lower efficiencies with high pollutant concentrations limited the use of the method.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202692
http://hdl.handle.net/11452/11990
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_13.pdf999.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons