Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11980
Title: 4G yeni nesil LTE GSM baz istasyonu anten tasarımı
Other Titles: 4G new generation LTE GSM base station antenna design
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Acar, Metin
Yalçın, Uğur
Keywords: Panel dipol anten
LTE
Baz istasyonu
Planar dipole antenna
Base station
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, M. ve Yalçın, U. (2010). "4G yeni nesil LTE GSM baz istasyonu anten tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 23-29.
Abstract: Bu çalışmada LTE 4G baz istasyonu antenleri incelenmiş ve bu sistemde çalışabilecek ilgili anten tasarımı yapılmıştır. Öncelikle 4G anten sistemleri araştırılmış, yüzeysel kullanım, hafiflik, ucuzluk gibi özeliklerinden dolayı tasarım için panel dipol anten seçilmiş ve uygun frekans aralığında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan anten diğer GSM frekanslarında da çalışmaya elverişlidir. Bu şekilde baz istasyonlarındaki anten sayıları azaltılarak, maliyet düşürülebilir.
In this study, LTE 4G base station antennas was being examine and planar dipole antenna was design for using these systems. Firstly 4G antenna system being researched, being selected planar dipole antenna because of surface practise, lightness, economic features. Proper frequency band working antenna being designed. This antenna can works on other GSM frequency. Like that can be reduced cost with base station antennas numbers decrease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202682
http://hdl.handle.net/11452/11980
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_3.pdf478.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons