Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11978
Title: Gauss ışınlarının saçılmasının sınır kırınım dalgası teorisi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of gaussian beams scattering with the theory of the boundary diffraction wave
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yalçın, Uğur
Keywords: Sınır kırınım dalgası teorisi
Saçılan alan
Gauss ışın demeti
The theory of the boundary diffraction wave
Scattered field
Gaussian beams
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, U. (2010). "Gauss ışınlarının saçılmasının sınır kırınım dalgası teorisi ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 1-7.
Abstract: Bu çalışmada, Gauss ışınlarının yutucu yarım bir düzlemden saçılması Sınır Kırınım Dalgası Teorisi ile incelenmiştir. İlk olarak, Gauss ışın demeti ifadesi kullanılarak uygun koordinatlarda vektör potansiyeli tanımlanmıştır. Bu potansiyel ifadesi Sınır Kırınım Dalgası Teorisi integralinde kullanılmıştır. Açıklık yüzeyinden geçen ve kırınan alanlar hesap edilmiştir. Ayrıca, yutucu yarım düzlemin kenarından kırınan alanlar düzgün (uniform) alanlar olarak ifade edilmiştir. Elde edilen alan ifadeleri, gelen alan (Gauss ışın demeti) ile sayısal olarak karşılaştırılmıştır.
In this study, scattering of Gaussian beams from an opaque half plane is investigated with the theory of the boundary diffraction wave. Firstly, a vector potential is described at appropriate coordinates by using the Gaussian beams expression. This vector potential is used in the theory of the boundary diffraction wave integral. The transmitted fields through the aperture surface and diffracted fields are calculated. Moreover, diffracted fields from the edge of the opaque half plane are expressed in the form of uniform fields. The obtained field expressions are numerically compared with the incident field (Gaussian beams).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202680
http://hdl.handle.net/11452/11978
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_1.pdf328.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons