Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11977
Başlık: Aramid, novoloid ve polietilen liflerinin radyasyon etkisi altında mukavemet değerlerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Radiation effects on the tenacity of novoloid, aramid and polyethylene fibers
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ulcay, Yusuf
Altun, Şule
Baycan, İrfan
Anahtar kelimeler: Radyasyon
Kopma mukavemeti
Yüksek performanslı lifler
Radiation
Fiber tenacitiy
High performance fibers
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ulcay, Y. vd. (2010). "Aramid, novoloid ve polietilen liflerinin radyasyon etkisi altında mukavemet değerlerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 195-199.
Özet: Yüksek performanslı polietilen, aramid ve novaloid lifleri yüksek mukavemetli ve hafif kompozit malzemelerin üretimine elverişlidirler. Bu çalışmada Spectra 900 Polietilen, Twaron Aramid ve Kynol Novaloid liflerinin Radyoaktif ışınlar altında gösterdikleri kopma mukameveti değerleri, değişik zamanlar için ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca sonuçlar grafiksel olarak yorumlanmıştır.
Polyethylene, aramid and novaloid fibers, which are classified as high performance fibers, are used to manufacture light and high strength composites. In the present study, polyethylene, aramid and novaloid fibers were subjected to neutron radiation for different times, then the fiber tenacities were measured. The results were evaluated as graphs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202711
http://hdl.handle.net/11452/11977
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 15 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_16.pdf300.45 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons