Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11977
Title: Aramid, novoloid ve polietilen liflerinin radyasyon etkisi altında mukavemet değerlerinin incelenmesi
Other Titles: Radiation effects on the tenacity of novoloid, aramid and polyethylene fibers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ulcay, Yusuf
Altun, Şule
Baycan, İrfan
Keywords: Radyasyon
Kopma mukavemeti
Yüksek performanslı lifler
Radiation
Fiber tenacitiy
High performance fibers
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulcay, Y. vd. (2010). "Aramid, novoloid ve polietilen liflerinin radyasyon etkisi altında mukavemet değerlerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 195-199.
Abstract: Yüksek performanslı polietilen, aramid ve novaloid lifleri yüksek mukavemetli ve hafif kompozit malzemelerin üretimine elverişlidirler. Bu çalışmada Spectra 900 Polietilen, Twaron Aramid ve Kynol Novaloid liflerinin Radyoaktif ışınlar altında gösterdikleri kopma mukameveti değerleri, değişik zamanlar için ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca sonuçlar grafiksel olarak yorumlanmıştır.
Polyethylene, aramid and novaloid fibers, which are classified as high performance fibers, are used to manufacture light and high strength composites. In the present study, polyethylene, aramid and novaloid fibers were subjected to neutron radiation for different times, then the fiber tenacities were measured. The results were evaluated as graphs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202711
http://hdl.handle.net/11452/11977
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_16.pdf300.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons