Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11976
Title: Pestisit gideriminde fenton proseslerinin kullanımına yönelik bir envanter çalışması
Other Titles: A review of pesticide removal with fenton processes
Authors: Azak, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Üstün, Gökhan Ekrem
Morsünbül, Tülay
Keywords: Envanter
Fenton prosesleri
Pestisit
Yeraltı suyu
Yüzeysel su
Inventory
Fenton processes
Pesticide
Ground water
Surface water
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, S. K. vd. (2010). "Pestisit gideriminde fenton proseslerinin kullanımına yönelik bir envanter çalışması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 179-194.
Abstract: Bu çalışma kapsamında, tarımsal mücadele ilacı olarak kullanılan pestisitlerin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına karışması neticesinde su ortamlarında oluşturacağı çevresel etkilerin giderimi için uygulanan arıtma tekniklerinden Fenton proseslerine yönelik günümüze kadar yapılmış olan uygulamaları içeren geniş kapsamlı bir envanter ortaya konmuştur. Mevcut literatür incelendiğinde, Fenton prosesleri ile pestisit degradasyonu, mineralizasyonu, oluşan yan ürünler, kullanılan oksidantların ve başlangıçtaki pestisit konsantrasyonunun, pH, sıcaklık, reaksiyon süresi gibi işletme parametrelerinin, pestisit giderimine etkilerinin araştırıldığı ve reaksiyon kinetikleri oluşturularak değerlendirildiği görülmüştür. Çalışma neticesinde, pestisitlerin sınıflandırılmasına göre Fenton proseslerinin giderim verimliliği değerlendirilmiş, proseslerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmış, özellikle 2001-2004 yılları arasında yoğun olarak Elektro ve Fotoelektro Fenton prosesleri ile çalışıldığı, son yıllarda ise klasik Fenton, Foto-Fenton ve Solar Foto-Fenton çalışmalarında bir artış olduğu gözlenmiştir.
From past to present, several studies by using Fenton type processes on agricultural pesticides removal for preventing possible environmental impacts of reaching the pesticides to ground and surface water resources have given as a well rounded inventory. Several studies by using Fenton type processes emphasized the effects of pesticide degradation, mineralization, by-products, concentrations of oxidants and initial pesticide, pH, temperature, reaction time on pesticide removal and reaction kinetics has developed and evaluated. As a result of this work, removal efficiencies of the pesticides by using Fenton type processes were evaluated, advantages and disadvantages of these processes were introduced and it is seen that, the years betwen 2001-2004 studies focused on Electro and Photo-Electro Fenton. In recent years increasing the amount of Classic Fenton, Photo-electro Fenton and Solar Photo-Fenton studies has been observed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202710
http://hdl.handle.net/11452/11976
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_15.pdf463.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons