Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11975
Title: Balata malzemelerinde kullanılan yapısalların balatanın tribolojik ve fiziksel özelliklerine etkisi
Other Titles: Effects of the reinforcements used in brake pad materials on the tribological and physical properties of the brake pad
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Ertan, Rukiye
Yavuz, Nurettin
Keywords: Fren balatası
Sürtünme
Aşınma
Yapısallar
Brake pad
Friction
Wear
Reinforcements
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertan, R. ve Yavuz, N. (2010). "Balata malzemelerinde kullanılan yapısalların balatanın tribolojik ve fiziksel özelliklerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 169-177.
Abstract: Bu çalışmada, binek taşıtların fren sistemlerinde kullanılan balata malzemelerinin yapısal komponentlerinin deneysel analizi yapılmıştır. Kullanılan yapısallar bakır tozu, kaya yünü ve aramid lifler olup bu malzemelerin balatanın tribolojik ve fiziksel özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Toz halindeki karışıma farklı oranlarda yapısal malzemeler katılarak sabit üretim koşullarında üretilen numunelere sürtünme testleri Chase tipi sürtünme cihazında yapılmıştır. Bu testler sonucunda sıcaklığa bağlı sürtünme katsayısı, frenleme sayısına bağlı sürtünme katsayısı ve aşınma oranı değerleri elde edilmiştir ve numuneler birbiriyle karşılaştırılmıştır. Fiziksel özelliklerin kıyaslaması ise farklı oranlarda yapısal içeren balata numunelerinin yoğunluk, yüzey pürüzlülüğü ve sertlik değerleri ölçülerek yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan yapısal malzemelerin balatanın frenleme performansı açısından önemli etkilere sahip olduğu, uygun oranlarda kullanılması durumunda balatanın ömrünü arttırdığı ve daha kontrollü ve güvenli frenleme sağladığı görülmüştür.
In this study, reinforcement components in brake pad materials used in brake systems of vehicles were analyzed experimentally. The reinforcements are consisted of copper powder, rock wool and aramid pulp and effect of these materials on the brake pad tribological and physical properties was investigated. The samples in which the reinforcements were added to the powdered mixture at the different proportions were manufactured at constant conditions and tested on the Chase type friction tester. The result of these tests, the coefficient of the friction related to the temperature, coefficient of the friction related to the braking number and wear rate were obtained and the samples were compared with each other. The density, surface roughness and hardness of the brake pad samples including reinforcements at the different proportions were measured for the comparison of the physical properties. From results, it was seen that the reinforcement materials have important effects on braking performance, the brake pad service life increases and more controlled and safe braking obtains in case of proper proportions using.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202709
http://hdl.handle.net/11452/11975
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_14.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons