Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11974
Title: Farklı ısıl işlem koşullarındaki 2024 aluminyum alaşımlarının korozyon sonrası mekanik özelliklerindeki kaybın belirlenmesi
Other Titles: Determination of loss in mechanical properties of 2024 aluminum alloys in different heat-treated-state after corrosion
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Aydın, Hakan
Bayram, Ali
Keywords: 2024 aluminyum alaşımı
Yaşlandırma
Korozyon
Çekme özellikleri
2024 aluminum alloy
Ageing
Corrosion
Tensile properties
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, H. ve Bayram, A. (2010). "Farklı ısıl işlem koşullarındaki 2024 aluminyum alaşımlarının korozyon sonrası mekanik özelliklerindeki kaybın belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 159-168.
Abstract: Bu çalışmada, 510 o C sıcaklığında 2,5 saat bekleme süresinde katı eriyiğe alınan 2024 Al alaşımlarına W, T4, T6 (100o C-10h), T6 (190o C-10h) ve O ısıl işlem koşulları uygulanmıştır. Üretilen alaşım gruplarının iç yapılarını belirlemek üzere ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Çekme deneyi için hazırlanan numuneler atmosfere açık koşullarda ve oda sıcaklığında %3,5’luk NaCl çözeltisi içerisinde statik daldırma korozyon deneylerine tabi tutulmuşlardır. Korozyon süresi olarak 2 ay alınmıştır. Numunelere korozyon öncesi ve sonrası çekme deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak korozyon sonrası mukavemette ve uzama oranında meydana gelen kayıplar tespit edilmiştir. En düşük kayıp T4 koşulundaki numunelerde meydana gelirken, en yüksek kaybın ise W koşulundaki numunelerde olduğu tespit edilmiştir.
In this study, the solution treatment of all 2024 Al-alloys was conducted at 510°C for 2,5 hour. Then, the solution heat-treated 2024 Al-alloys were subjected to the various heat treatments which are W, T4, T6 (100o C-10h), T6 (190o C-10h) and O temper conditions. The microstructure of the alloys were examined by optical and scanning electron microscopy (SEM). Static immersion corrosion tests for the tensile samples were carried out in a 3.5 wt. % NaCl solution for 2 months, open to air, at room temperature. The tensile tests of the specimens were carried out before and after corrosion. The results obtained were compared and the losses occurring in the strength and elongation after corrosion were determined. The minimum loss was observed in T4 heat treatment while the maximum loss was occurred in W heat treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202708
http://hdl.handle.net/11452/11974
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_13.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons