Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11972
Title: Konutlarda duvar ve çatı yalıtımlarının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetleri üzerindeki etkisi
Other Titles: Effect of dwellings’ wall and roof insulations on the building envelope, heating energy and life cycle costs
Authors: Bostancıoğlu, Esra
Keywords: Duvar yalıtımı
Çatı yalıtımı
Bina kabuğu maliyeti
Isıtma enerjisi maliyeti
Yaşam dönemi maliyeti
Enerji tasarrufu
Wall insulation
Roof insulation
Building envelope cost
Heating energy cost
Life cycle cost
Energy saving
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bostancıoğlu, E. (2010). "Konutlarda duvar ve çatı yalıtımlarının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetleri üzerindeki etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 135-147.
Abstract: Konut yapılarının kullanıcılar için gerekli konfor koşullarını sağlayarak, minimum enerji tüketecek şekilde üretilmesi ve işletilmesini sağlamanın bir yolu, bina kabuğu tasarımıdır. Yalıtım sayesinde, ısı kazanç ve kayıpları azaltılarak enerji tasarrufunun sağlanması, çevrenin korunması, ısıl konfor ve gürültü denetiminin sağlanması mümkün olabilmektedir. Yapılan çalışmada, hem bina ilk yatırım maliyetini, hem de ısıtma enerjisi maliyetlerini etkileyen, bina kabuğunun özelliklerinin değiştirilmesi ile bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetlerinde hangi oranda değişiklikler görüleceğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla dış ortama açık bina kabuğunu oluşturan yapı bileşenleri olan duvar ve çatıda kullanılan gövde ve yalıtım malzemelerinin değiştirilmesiyle; bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetleri belirlenecektir. Duvarda ve/veya çatıda kullanılan yalıtım malzemesinin, yalıtımsız binaya getirdiği bina kabuğu maliyeti artışı ve yıllık ısıtma enerjisi maliyeti tasarrufu; duvar ve çatı yalıtım malzemesi kalınlığının artışının bina kabuğu, ısıtma enerjisi ve yaşam dönemi maliyetlerinde meydana getirdiği değişimler değerlendirilecektir.
One way of producing and operating dwellings that provide the necessary thermal comfort conditions while consuming minimum energy is the building envelope design. Insulation ensures energy saving by reducing heat gains and losses, and enables us to protect the environment, ensure thermal comfort and noise control. The study aims at identifying the rate of change in building envelope, heating energy and life cycle costs that occurs after altering the features of the building envelope; which affects building initial investment and heating energy costs. For this purpose, by changing the body and insulation materials used on external components of the building envelope, such as roof and walls; building envelope, heating energy and life cycle costs will be determined. The increase in the building envelope cost and saving on annual heating energy costs that is brought by the insulation material used on wall and/or roof to the non-insulated building will be assessed as well as the changes building envelope, heating energy and life cycle costs, resulting from the increase in the thickness of insulation material used on roof and walls.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202706
http://hdl.handle.net/11452/11972
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_11.pdf520.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons