Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11970
Title: Eksantrik yay yorulma cihazının tasarımı ve imalatı
Other Titles: Design and manufacture of eccentric spring fatigue test device
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Burhan, Mahmut
Çavdar, Kadir
Keywords: Yay
Yorulma
Cihaz tasarımı
Spring
Fatigue
Device design
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Burhan, M. ve Çavdar, K. (2010). "Eksantrik yay yorulma cihazının tasarımı ve imalatı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 113-120.
Abstract: Bu çalışmada, bir eksantrik yay yorulma test cihazının tasarım ve imalat aşamaları açıklanmaktadır. Yaylarda yorulma en önemli hasar nedenlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yayların ömrünün doğru şekilde tespiti için yapılacak deneyler önem taşımaktadır. Literatürde yer alan öneriler dikkate alınarak imal edilmiş olan yay yorma cihazı ile gerçekleştirilen ilk deneysel sonuçlar da yayında yer almaktadır.
In this study, the design and manufacturing steps of the eccentric spring fatigue test device is explained. One of the most important factors that affect the life of a spring is fatigue. Therefore, in order for forecasting the lifetime of a spring, fatigue tests play a crucial role. By taking into account the advices and applications in the literature; test results of the spring fatigue test device are given in this work.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202704
http://hdl.handle.net/11452/11970
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_9.pdf605.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons