Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11968
Title: Korniş usulü tozaltı kaynağı ile kaynak edilen St37 malzemesinin sonlu elemanlar yöntemi ile termal analizi
Other Titles: Thermal analysis with ansys of the St 37 material welded with submerged arc welding in cornice position
Authors: Soncu, Ramadan
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Yavuz, Nurettin
Ertan, Rukiye
Keywords: Tozaltı ark kaynağı
St37
Termal analiz
Sonlu elemanlar yöntemi
Submerged arc welding
Heat effects
Finite element method
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soncu, R. vd. (2010). "Korniş usulü tozaltı kaynağı ile kaynak edilen St37 malzemesinin sonlu elemanlar yöntemi ile termal analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 89-97.
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde yaygın olarak kullanılan birleştirme yöntemlerinden biri olan tozaltı kaynak işleminin termal analizi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan malzeme St37 olup, tozaltı kaynak yöntemi korniş pozisyonunda uygulanmıştır. Parça içerisindeki sıcaklık dağılımları ANSYS paket programı kullanılarak iki boyutlu geometride incelenmiştir. Parçanın kaynak bölgesi, ısı etkisi altında kalan bölge ve esas metal bölgesini kapsayan toplam altı farklı noktadaki zamana bağlı sıcaklık değişimini gösteren eğriler elde edilmiştir. Böylece korniş pozisyonunda tozaltı kaynağı ile kaynak edilen St37 malzemesi bir parçanın içerisindeki termal dağılımı zamana bağlı olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla sıcaklıktan fazla etkilenen bölgelerde malzeme iç yapısında daha yüksek artık gerilmeler ve distorsiyonlar olacağı düşünülerek, bu bölgeler bu çalışma ile önceden tespit edilmiştir
In this study, the thermal analysis of the submerged arc welding operation one of the most widespread utilised joining process was investigated using the finite elements method. The material used in this study is St37 and the submerged arc welding was applied in cornice position. The changing of the temperature in material was examined in the two dimensional geometry with using ANSYS software program. The curves show the temperature changing related to the time totally from six different points including the welding zone, the zone under of the thermal effects and the base metal zone of the material was obtained. Thus thermal changing related to the time in a part of St37 material welded with submerged arc welding in cornice position was achieved. Consequently, considered that the residual stresses and the distortion could be higher at the structure of material in the zones affected excessively from the temperature, so these zones determined previously with this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202702
http://hdl.handle.net/11452/11968
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_7.pdf744.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons