Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11966
Title: Flexible design for mass housing in Turkey
Other Titles: Türkiye’deki toplu konutlar için bir esnek tasarım modeli
Authors: Koman, İlkay
Eren, Özlem
Keywords: Flexible design
Mass housing
Planning
Partition walls
Modular coordination
Dimensional coordination
Tasarım esnekliği
Toplu Konut
Bölücü duvarlar
Modüler koordinasyon
Boyutsal koordinasyon
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koman, İ. ve Eren, Ö. (2010). "Flexible design for mass housing in Turkey". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 53-66.
Abstract: The aim of this study is to develop a decision-making approach in multi-storey housing design that will allow for alterations in the layout of the dwellings at the time of the users’ initial moving in and/or at later periods of the use, in response to new requirements arising from the users’ initial characteristics or any changes in their characteristics in the course of time, and to select the most suitable building plan alternatives for the users. The houses demands of the real user groups with different charactericstics and a variety of lifestyles might usually lead to a conflict between the users and the houses even at the time when they move in. Futhermore, the houses may fall short in meeting demands when the original users move out and other users move in, or as a result of changes that may occur in the family structure, socioeconomic statuts,lifestyle etc. In this study, a multistorey housing system with a reinforced concrete skeleton structure is being proposed which allows the design of floor plans that are variable to accommodate different family structures. In housing blocks built according to this design principle, the users must be able to choose the plan of their flat according to their own needs and desires, accounting for a higher degree of satisfaction with their living space.
Bu çalışmanın amacı çok katlı konut tasarımı için, kullanıcıların taşınma ve kullanım süreçlerinde sürekli değişebilen ihtiyaçlarına olanak tanıyan bir karar verme yaklaşımı geliştirmektir. Birbirinden farklı sosyal ve ekonomik yaşantıları olan farlı kullanıcı gruplarının istek ve ihtiyaçları düşünülmeden tasarlanan ve üretilen konutlarda kullanıcı ve konut arasındaki ilişkinin doğru kurgulanmamsı nedeni ile konutun verimsiz kullanımı ortaya çıkmaktadır. Çalışmada değişik aile yapılarına uygun esnek ve değişebilir plan düzenlemelerine olanak veren betonarme iskelet taşıyıcılı bir çok katlı konut sistemi öngörülmektedir. Kullanıcıların konutu kullanılma sürelerince kullanıcıların sosyo ekonomik durumlarında, aile yapı ve büyüklüklerinde, yaşam tarzlarında vb ortaya çıkabilecek değişiklikler, konutun kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelemsine neden olmaktadır. Konut tasarlanırken kullanıcısı için esnek mekanlar yaratılacak şekilde tasarımların yapılması elzemdir. Fakat esnek yapı elemanlarının yüksek maliyetli oluşu, esnek olmayan yapı elemanlarının yapım sonrasında veya kullanımları sırasında değiştirilmesi ilave maliyet gerektirmektedir. Konut bloklarının bu tasarım ilkeleri doğrultusunda inşa edilmesine yönelik olarak seçilen blok tipleri üzerinde boyutsal koordinasyon kurallarına uygun plan düzenlemeleri yapılmıştır. Konut mekanları ve mekan grupları üzerinden alan hesabı yapılmış, ıslak hacimlerin alan ve konumsal durumları planlar üzerinde incelenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202700
http://hdl.handle.net/11452/11966
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_5.pdf308.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons