Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGöçtürk, Serhat-
dc.date.accessioned2020-08-06T12:37:47Z-
dc.date.available2020-08-06T12:37:47Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationGöçtürk, S. ve Kopmaz, O. (2010). "Dinamik absorberin harmonik uyarıya maruz bir kirişin dinamik davranışına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 27-39.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202698-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11964-
dc.description.abstractDinamik absorberler titreşim teorisinin hayli eski, ama önemli konularından biridir. Dış uyaranların etkisinde rezonans tehlikesine maruz kalan herhangi bir sistem uygun dinamik absorber veya absorberler eklenerek güvenli çalışma koşullarına getirilebilir. Bu çalışmada harmonik bir tekil kuvvete maruz üniform kirişin doğrusal hareket absorberi eklenmesi halindeki davranışı ele alınmakta, absorber bağlantı noktası konumu ile absorber kütlesi/kiriş kütlesi oranına bağlı olarak seçilen bir kiriş noktasının maksimum genliğin absorber frekansı/kiriş temel frekansı olarak tanımlanan bir ayar parametresine göre değişimi incelenmektedir. Her iki parametre için ayar parametresinin 1’e eşit olması halinde lokal minimumlar gözlenmektedir. Bu değişim eğrileri grafiklerinin bir tür tasarım kartları olarak kullanılabileceği gösterilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractDynamic absorbers are one of the quite old, but significant topics of vibration theory. Adding appropriate dynamic absorber/s, a system in danger of resonance under external excitations can be brought into safe working conditions. In this paper, the dynamic behavior of a beam and rectilinear absorber system subject to a harmonic force excitation is concerned with. First, it is dealt with how to find the natural frequencies of the combined system by means of Galerkin’s method. Then, the variation of maximum amplitude of a chosen beam point with respect to the tuning parameter that is defined as the ratio of absorber frequency to beam fundamental frequency is studied whereas the position of absorber attachment point (absorber location) and the ratio of absorber mass to the beam mass (mass ratio) are considered as parameters. For both parameters, it is observed that maximum amplitude curves have local minima, which implies that these graphics can be used as a kind of design charts.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDinamik absorbertr_TR
dc.subjectKiriş titreşimitr_TR
dc.subjectHarmonik uyarıtr_TR
dc.subjectKirişte rezonanstr_TR
dc.subjectDynamic absorberen_US
dc.subjectBeam vibrationen_US
dc.subjectHarmonic excitationen_US
dc.subjectBeams in resonanceen_US
dc.titleDinamik absorberin harmonik uyarıya maruz bir kirişin dinamik davranışına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of dynamic absorber on the dynamic behavior of a beam subject to a harmonic excitationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage27tr_TR
dc.identifier.endpage39tr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorKopmaz, Osman-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_3.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons