Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11964
Title: Dinamik absorberin harmonik uyarıya maruz bir kirişin dinamik davranışına etkisi
Other Titles: The effect of dynamic absorber on the dynamic behavior of a beam subject to a harmonic excitation
Authors: Göçtürk, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.
Kopmaz, Osman
Keywords: Dinamik absorber
Kiriş titreşimi
Harmonik uyarı
Kirişte rezonans
Dynamic absorber
Beam vibration
Harmonic excitation
Beams in resonance
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçtürk, S. ve Kopmaz, O. (2010). "Dinamik absorberin harmonik uyarıya maruz bir kirişin dinamik davranışına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 27-39.
Abstract: Dinamik absorberler titreşim teorisinin hayli eski, ama önemli konularından biridir. Dış uyaranların etkisinde rezonans tehlikesine maruz kalan herhangi bir sistem uygun dinamik absorber veya absorberler eklenerek güvenli çalışma koşullarına getirilebilir. Bu çalışmada harmonik bir tekil kuvvete maruz üniform kirişin doğrusal hareket absorberi eklenmesi halindeki davranışı ele alınmakta, absorber bağlantı noktası konumu ile absorber kütlesi/kiriş kütlesi oranına bağlı olarak seçilen bir kiriş noktasının maksimum genliğin absorber frekansı/kiriş temel frekansı olarak tanımlanan bir ayar parametresine göre değişimi incelenmektedir. Her iki parametre için ayar parametresinin 1’e eşit olması halinde lokal minimumlar gözlenmektedir. Bu değişim eğrileri grafiklerinin bir tür tasarım kartları olarak kullanılabileceği gösterilmektedir.
Dynamic absorbers are one of the quite old, but significant topics of vibration theory. Adding appropriate dynamic absorber/s, a system in danger of resonance under external excitations can be brought into safe working conditions. In this paper, the dynamic behavior of a beam and rectilinear absorber system subject to a harmonic force excitation is concerned with. First, it is dealt with how to find the natural frequencies of the combined system by means of Galerkin’s method. Then, the variation of maximum amplitude of a chosen beam point with respect to the tuning parameter that is defined as the ratio of absorber frequency to beam fundamental frequency is studied whereas the position of absorber attachment point (absorber location) and the ratio of absorber mass to the beam mass (mass ratio) are considered as parameters. For both parameters, it is observed that maximum amplitude curves have local minima, which implies that these graphics can be used as a kind of design charts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202698
http://hdl.handle.net/11452/11964
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_3.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons