Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11963
Başlık: Uçak eyleyici arızasının tespiti, yalıtımı ve sistemin yeniden yapılandırılması
Diğer Başlıklar: Aircraft actuator fault detection, isolation and system reconfiguration
Yazarlar: Kıyak, Emre
Kahvecioğlu, Ayşe
İyibakanlar, Gülay
Anahtar kelimeler: Arıza toleranslı uçuş kontrolü
Arıza tespiti
Arıza yalıtımı
Gözleyiciler
Fault tolerant flight control
Fault detection
Fault isolation
Observers
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kıyak, E. vd. (2010). "Uçak eyleyici arızasının tespiti, yalıtımı ve sistemin yeniden yapılandırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 13-19.
Özet: Uçak eyleyicilerinde meydana gelmiş arızaların tespitinin, yalıtımının ve sistemin yeniden yapılandırılmasının sağlanması günümüzde önemli çalışma konularından biridir. Tam mertebe gözleyici, indirgenmiş mertebe gözleyici ve bilinmeyen giriş gözleyicisi ile durum tahminleri yapılabilir. Durumlar tahmin edildikten sonra, artık incelemesi yapılarak arıza tespiti gerçekleştirilebilir. Arıza yalıtımı ya her bir artığın kendisiyle ilgili olan arızayla ilişkilendirilmesi ya da her bir artığın kendisiyle ilgili olmayan arızalarla ilişkilendirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Bilinmeyen girişlere rağmen uçak dinamiklerini kullanarak eyleyici arızasının tespiti ve yalıtımının yapılması, dört durum değişkenine sahip bir geniş gövdeli uçak modeli için gerçekleştirilmektedir. Eyleyici arızası senaryosu, herhangi bir zamanda giriş vektörü değiştirilerek oluşturulmakta, eyleyici yalıtım yapısı esasına göre eyleyici yalıtımı gerçekleştirilmektedir. Yeniden yapılandırmada ise kazanç ayarlamasına dayalı bir yöntem kullanılmaktadır. Benzetim sonuçları incelendiğinde, arıza tespit ve yalıtımının yapılabildiği ve önerilen yeniden yapılandırma yöntemine göre sistemin çalışmasının sağlandığı gösterilmektedir.
One of the most important subjects is to detect, isolate and system reconfigure the aircraft actuator faults. Full order observers, reduced order observers and unknown input observers are used in state estimations. After the estimation of states, fault detection can be provided by conducting residual analysis. Fault isolation can be carried out either by making each residual only sensitive to a particular fault and insensitive to all other faults or by making each residual to be sensitive to faults in all but one fault. Despite of the existence of unknown inputs, fault detection and isolation are simulated for a very large, four-engined, cargo jet aircraft model which has four states. Actuator fault scenario is realized by changing the input vector, at any time. Gain scheduling is used for reconfiguration. Fault detection, isolation and a recommended reconfiguration are shown through the simulations to be functional.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202697
http://hdl.handle.net/11452/11963
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 15 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
15_1_2.pdf486.96 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons