Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11959
Title: Kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile zeytin karasuyunun arıtımına yönelik bir envanter çalışması
Other Titles: An inventory study for treatment of olive mill wastewater by chemical, biological and advanced treatment methods
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Kılıç, Melike Yalılı
Kaya, Gonca
Kestioğlu, Kadir
Keywords: İleri arıtma
Kimyasal ve biyolojik prosesler
Zeytin karasuyu
Entegre arıtma
Advanced treatment
Chemical and biological processes
Olive mill wastewater
Integrated treatment
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, M. Y. vd. (2009). "Kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile zeytin karasuyunun arıtımına yönelik bir envanter çalışması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2), 183-198.
Abstract: Dünya zeytinyağı üretimi ağırlıklı olarak İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde yapılmaktadır. Üretim prosesi sonrasında açığa çıkan zeytin karasuyu, yüksek kirletici özellikleri, mevsimsel ve bölgesel üretilmesi gibi sebeplerden dolayı, Akdeniz Bölgesi’nde önemli bir çevresel problem oluşturmaktadır. Organik madde, askıda katı madde, yağ ve gres içeriği oldukça yüksek olan karasuyun arıtımında, birçok arıtma yöntemi geliştirilmiş ve denenmiştir. Bu çalışmada, zeytin karasuyunun arıtımında kullanılan kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma metotları kullanılarak literatürde yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve özet olarak sunulmuştur.
Mediterranean countries such as Spain, Italy, Greece and Turkey are the majority of world olive-oil production potential. Olive mill wastewater which originated from production process constitute an important environmental problem in the Mediterranean Sea due to seasonal and localized production, high and diverse organic load. In the treatment of olive oil mill wastewater that contains high concentration of organic matter, suspended solids, oil and grease, a number of different treatment methods have been developed and tested. In this study, it has been evaluated and summarized the studies done by chemical, biological and advanced treatment methods used in the treatment of olive mill wastewater in literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202726
http://hdl.handle.net/11452/11959
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2009 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_15.pdf474.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons