Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11958
Title: MTBE’nin çevresel etkileri ve giderimine yönelik arıtma teknikleri
Other Titles: Environmental effects and treatment methods of MTBE
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Üstün, Gökhan Ekrem
Morsünbül, Tülay
Keywords: MTBE giderimi
Toksisite
İleri oksidasyon prosesleri
Çevre sağlığı
Arıtma
MTBE removal
Toxicity
Advanced oxidation processes
Environmental health
Treatment
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, S. K. A. vd. (2009). "MTBE’nin çevresel etkileri ve giderimine yönelik arıtma teknikleri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2), 169-181.
Abstract: Bu çalışmada, yakıt katkı maddesi olarak kullanılan metil tersiyer bütil eter (MTBE)’in yeraltı depolama tanklarından sızması ve dökülmesi ile yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarına karışması neticesinde oluşturacağı çevresel etkiler tanımlanmış ve MTBE’nin su ortamından giderimine yönelik günümüzde uygunlanabilecek arıtma teknikleri değerlendirilmiştir. Geniş kapsamlı bir literatür çalışması şeklinde hazırlanmış bu makalede, toksik organik bir bileşik olan MTBE gideriminin çevre sağlığı yönünden önemi vurgulanmış ve MTBE ile kirlenmiş suların arıtılmasında geleneksel arıtma teknikleri yanında özellikle İOP’nin yaygın olarak tercih edilmesinin nedenleri belirtilmiştir. MTBE’nin gideriminde kullanılabilecek arıtma tekniklerinin özellikleri ve bu tekniklerin karşılaştırılması yapılarak bazı çözüm önerileri verilmiştir.
In this study the gasoline additive methyl tert-butyl ether (MTBE)’s environmental effects because of leaking and spilling from underground storage tanks were determined and several methods are currently used to remove MTBE from MTBE-contaminated groundwaters were rewiewed. In this well rounded literature study, the importance of MTBE removal for environmental health has been emphasized and the reason why AOP’s are commonly preferred as well as conventional treatment methods in the refining of waters polluted with MTBE has been indicated. Currently used treatment methods were classified and suggestions about solving the existing problems were evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202725
http://hdl.handle.net/11452/11958
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2009 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_14.pdf442.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons