Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11940
Title: İmalat süreçlerindeki problemlere optimum çözüm arama ve bir uygulama
Other Titles: An optimum solution for manufacturing processes: A case study
Authors: Şahin, Şaban
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Öztürk, Ferruh
Keywords: TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi)
İmalat süreci
Optimizasyon
TRIZ (Theory of Inventing Problem Solving)
Manufacturing process
Optimization
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, Ş. ve Öztürk, F. (2009). "İmalat süreçlerindeki problemlere optimum çözüm arama ve bir uygulama". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-126.
Abstract: Artan rekabet ortamı ile beraber firmaların, yüksek kalitede ve düşük maliyetli ürün üretmek için tasarım ve imalat süreçlerinde kaynakları en verimli şekilde kullanıp problemlere yaratıcı çözümler bulmaları ve yeni teknikleri kullanmaları gerekmektedir. Klasik yöntemlerin uygulandığı üretim aşamalarında karşılaşılan sınırlamalar teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ve rekabet edebilen ürünlerin üretilebilmesi için yeni tekniklerin tasarım ve imalat süreçlerine entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda tasarım ve imalat süreçlerinde kullanılmaya başlanan TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) problemlere yaratıcı çözümler geliştirilmesine yardımcı olan bir tekniktir. Bu makalede TRIZ’ in imalat sürecinde uygulanması ele alınmış ve sürece etkileri örnek uygulamanın sonuçları ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar TRIZ’ in imalat sürecinin optimizasyonunda katkıları olabileceğini göstermektedir.
Because of the high competition in design and manufacturing processes, companies must have to use their sources effectively, look for creative solutions to the problems and employ new techniques in order to produce high quality and low-priced products. Due to the obstacles in production processes where classical techniques are used, new techniques have to be integrated to design and manufacturing processes in order to produce competitive and high value added products. TRIZ (Theory of Inventing Problem Solving) is a technique which has been used in manufacturing and design processes in recent years, helps to develop creative solutions to the design and manufacturing problems. In this paper, the implementation of TRIZ is explained and its impacts on the processes are summarized via a practical example in manufacturing industry. The results show that TRIZ plays a significant role in the optimization of manufacturing processes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202739
http://hdl.handle.net/11452/11940
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2009 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_12.pdf483.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons