Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11931
Title: Zeytin karasuyunun fenton prosesi kullanılarak arıtılabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of treatability of olive mill wastewater using fenton process
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Kılıç, Melike Yalılı
Mert, Berna Kırıl
Kestioğlu, Kadir
Keywords: Karasu
Asit kraking
Fenton prosesi
Arıtılabilirlik çalışması
Maliyet analizi
Olive mill wastewater
Acid cracking
Fenton process
Treatability study
Cost analysis
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, M. Y. vd. (2009). "Zeytin karasuyunun fenton prosesi kullanılarak arıtılabilirliğinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 23-29.
Abstract: Bu çalışmada Bursa ilinde faaliyet gösteren ve sürekli yönteme göre zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan bir tesisten kaynaklanan karasuyun asit kraking+fenton prosesiyle arıtılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan Jar Testleri sonucunda optimum pH değerinin 3 ve optimum koagülant dozlarının 6000 mg/L FeSO4 ve 5000 mg/L H2O2 olduğu belirlenmiştir. Bu dozlarda KOİ 112000 mg/L’den 4800 mg/L’ye, fenol ise 7360 mg/L’den 29 mg/L’ye indirilmiş, bu değerlerdeki giderme verimleri ham suya göre sırasıyla %96 ve %99,6 oranlarında elde edilmiştir. Zeytin karasuyunun asit kraking+fenton prosesi yardımıyla arıtılabilirliğine yönelik maliyet analizinin de yapıldığı bu çalışmada, oldukça yüksek giderim verimliliğinin elde edilmesine rağmen, SKKY’nde verilen kanalizasyona deşarj kriterine (KOİ=4000 mg/L) ulaşılamamıştır. Bu nedenle fenton prosesinden çıkan karasuyun evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliğine yönelik deneysel çalışmaların yapılması gereklidir.
In this study, treatability of olive mill wastewater from a plant which produces olive and olive oil according to continuous method in Bursa has been investigated by acid cracking&fenton process. It has been determined that optimum pH is 3, optimum FeSO4 and H2O2 doses are 6000 mg L-1 and 5000 mg L-1, respectively after the Jar Tests. In these doses, KOI and phenol have been reduced from 112000 mg L-1 to 4800 mg L-1and from 7360 mg L-1 to 29 mg L-1, respectively and removal efficiencies of COD and phenol have been obtained according to raw wastewater 96% and 99,6%, respectively. Also, the cost analysis has been calculated for olive mill wastewater treatability by acid cracking&fenton process in this study. Although olive mill wastewater could be treated quite efficiently by acid cracking+fenton process, it hasn’t been reached to discharge criteria for environment (COD=4000 mg L-1) given in Water Pollution Control Regulations. Therefore, it has been thought that application of treatment with domestic wastewater after fenton process can be quite suitable for olive mill wastewater treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202730
http://hdl.handle.net/11452/11931
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2009 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_3.pdf395.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons