Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11925
Title: Reaktif boyar madde içeren tekstil atıksularının ileri oksidasyonu
Other Titles: Advanced oxidation of reactive dyestuff containing textile wastewaters
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Dokuzoğlu, Zekiye
Alkan, Ufuk
Yentürk, Anıl
Keywords: Reaktif Black 5
UV/H2O2
Fenton prosesi
Tekstil atıksuları
Reactive Black 5
Fenton process
Textile wastewaters
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dokuzoğlu, Z. vd. (2008). "Reaktif boyar madde içeren tekstil atıksularının ileri oksidasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 119-128.
Abstract: Tekstil endüstrisi atıksuları yüksek miktarda organik ve inorganik kimyasallar içermekte ve yüksek toplam organik karbon (TOK), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) ve yoğun renk ile karakterize edilirler. Bu atıksuların konvansiyonel sistemlerle arıtımı zordur ve ileri arıtma tekniği gerektirmektedir. Fenton ve UV/ H2O2 prosesleri bu tür atıksuların arıtımında kullanılan en yaygın ve en etkili yöntemler olarak bilinmektedir. Bu çalışmada H2O2, FeSO4 ve UV ile birlikte kullanılarak remazol black B (Reaktif Black 5) boyar maddesi içeren sentetik olarak hazırlanmış atıksudan en iyi renk ve TOK giderimi için H2O2, FeSO4 konsantrasyonu ve oksidasyon süresi gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir.
The textile industry wastewater contains high concentrations of organic and inorganic chemicals and is characterized by strong color and high total organic carbon (TOC) and chemical oxygen demand (COD) values. Treatment of such wastewater by conventional treatment systems is hard and advanced technologies are required. Fenton and UV/ H2O2 processes are known to be the most effective and common methods for the treatment of such wastewaters. In the present study H2O2 was used with FeSO4 and UV for the treatment of Remazol Black B (Reactive Black 5) and the effects of H2O2, FeSO4 concentrations and oxidation time parameters were investigated for the best color and TOC removals.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202754
http://hdl.handle.net/11452/11925
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_11.pdf222.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons