Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11924
Title: Açık ve kapalı çamur kurutma yataklarındaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının değişimi
Other Titles: Variation of total coliform and heterotrophic bacteria numbers in open and covered sludge drying beds
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Topaç, F. Olcay
Alkan, Ufuk
Salihoğlu, N. Kamil
Birden, Bülent
Keywords: Arıtma çamuru
Çamur kurutma yatağı
Heterotrofik bakteri
Toplam koliform
Wastewater sludge
Sludge drying bed
Heterotrophic bacteria
Total coliforms
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topaç, F. O vd. (2008). "Açık ve kapalı çamur kurutma yataklarındaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının değişimi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 111-117.
Abstract: Bu araştırmada arıtma çamurları açık ve kapalı çamur kurutma yataklarında kurutulmuş ve çamurdaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının 3 farklı kuruma dönemi süresince gösterdiği değişim izlenmiştir. Çalışmada kullanılan kapalı solar kurutma yatağı, geçirimsiz beton zeminin güneş enerjisi kolektörleriyle ısıtılması ve içteki sıcak havayı taş yatağa geri döndüren aksiyal fanların kullanılması bakımından benzer sistemlerden farklılık göstermektedir. Çalışma sonuçları açık çamur kurutma yataklarında kuruma ve mikrobiyal giderim veriminin doğrudan iklim koşullarına bağlı olduğunu göstermiştir. Kuvvetli yağışların ardından açık sistemdeki çamurlarda mikrobiyal yeniden çoğalma gözlenmiş ve artan nem seviyesi bakteri sayılarını 1 ila 1,5 log arttırmıştır. Diğer taraftan, kapalı kurutma yataklarındaki çamurlar hem katı madde hem de bakteri içeriği açısından daha tutarlı sonuçlar vermiştir. Kapalı sistemdeki katı madde oranları tüm kurutma dönemlerinde % 85’in üzerine çıkmıştır. Toplam koliform ve heterotrofik bakteri giderimleri sırasıyla 2,27 ila 3,68 log ve 1,45 ila 2,80 log olarak bulunmuştur.
In this study, wastewater sludges were dried in open and covered sludge drying beds and the variations of total coliform and heterotrophic bacteria numbers in sludges were monitored during three different drying periods. Compared to similar solar drying systems, the covered sludge drying bed employed in this study presented diversity with respect to flat plate solar collectors which heated the impermeable concrete floor and the axial fans which recycled warm indoor air back to the rock bed. The results of the study indicated that drying and microbial removal efficiency in open sludge drying beds directly depend on climatic conditions. After the heavy rainfall events microbial regrowth was observed in open sludge drying beds and increased moisture level introduced an increment of 1-1,5 log bacteria. On the other hand, the sludge from covered drying bed produced more consistent results with respect to dry solids and bacterial content. The dry solid contents in sludges from the covered system were all above the value of 85% in all drying periods. The removal of total coliform and heterotrophic bacteria were 2,27 to 3,68 log and 1,45 to 2,80 log, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202753
http://hdl.handle.net/11452/11924
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_10.pdf167.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons