Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-05T10:15:05Z-
dc.date.available2020-08-05T10:15:05Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationTopaç, F. O vd. (2008). "Açık ve kapalı çamur kurutma yataklarındaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının değişimi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 111-117.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202753-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11924-
dc.description.abstractBu araştırmada arıtma çamurları açık ve kapalı çamur kurutma yataklarında kurutulmuş ve çamurdaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının 3 farklı kuruma dönemi süresince gösterdiği değişim izlenmiştir. Çalışmada kullanılan kapalı solar kurutma yatağı, geçirimsiz beton zeminin güneş enerjisi kolektörleriyle ısıtılması ve içteki sıcak havayı taş yatağa geri döndüren aksiyal fanların kullanılması bakımından benzer sistemlerden farklılık göstermektedir. Çalışma sonuçları açık çamur kurutma yataklarında kuruma ve mikrobiyal giderim veriminin doğrudan iklim koşullarına bağlı olduğunu göstermiştir. Kuvvetli yağışların ardından açık sistemdeki çamurlarda mikrobiyal yeniden çoğalma gözlenmiş ve artan nem seviyesi bakteri sayılarını 1 ila 1,5 log arttırmıştır. Diğer taraftan, kapalı kurutma yataklarındaki çamurlar hem katı madde hem de bakteri içeriği açısından daha tutarlı sonuçlar vermiştir. Kapalı sistemdeki katı madde oranları tüm kurutma dönemlerinde % 85’in üzerine çıkmıştır. Toplam koliform ve heterotrofik bakteri giderimleri sırasıyla 2,27 ila 3,68 log ve 1,45 ila 2,80 log olarak bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, wastewater sludges were dried in open and covered sludge drying beds and the variations of total coliform and heterotrophic bacteria numbers in sludges were monitored during three different drying periods. Compared to similar solar drying systems, the covered sludge drying bed employed in this study presented diversity with respect to flat plate solar collectors which heated the impermeable concrete floor and the axial fans which recycled warm indoor air back to the rock bed. The results of the study indicated that drying and microbial removal efficiency in open sludge drying beds directly depend on climatic conditions. After the heavy rainfall events microbial regrowth was observed in open sludge drying beds and increased moisture level introduced an increment of 1-1,5 log bacteria. On the other hand, the sludge from covered drying bed produced more consistent results with respect to dry solids and bacterial content. The dry solid contents in sludges from the covered system were all above the value of 85% in all drying periods. The removal of total coliform and heterotrophic bacteria were 2,27 to 3,68 log and 1,45 to 2,80 log, respectively.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArıtma çamurutr_TR
dc.subjectÇamur kurutma yatağıtr_TR
dc.subjectHeterotrofik bakteritr_TR
dc.subjectToplam koliformtr_TR
dc.subjectWastewater sludgeen_US
dc.subjectSludge drying beden_US
dc.subjectHeterotrophic bacteriaen_US
dc.subjectTotal coliformsen_US
dc.titleAçık ve kapalı çamur kurutma yataklarındaki toplam koliform ve heterotrofik bakteri sayılarının değişimitr_TR
dc.title.alternativeVariation of total coliform and heterotrophic bacteria numbers in open and covered sludge drying bedsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage111tr_TR
dc.identifier.endpage117tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorTopaç, F. Olcay-
dc.contributor.buuauthorAlkan, Ufuk-
dc.contributor.buuauthorSalihoğlu, N. Kamil-
dc.contributor.buuauthorBirden, Bülent-
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_10.pdf167.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons