Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11922
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-05T10:13:24Z-
dc.date.available2020-08-05T10:13:24Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationTiryaki, S. vd. (2008). "Yeni bir adaptif filtreleme yöntemi: Hibrid GS-NLMS algoritması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 85-97.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202751-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11922-
dc.description.abstractBu makalede, adaptif filtre katsayılarını ayarlamak için GS (Gauss-Seidel) ve NLMS (Normalized Least Mean Squares) algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrid bir algoritma önerilmiş ve ayrıca önerilen yeni algoritmanın yakınsama hızı, kararlılığı ve işlem karmaşıklığı incelenmiştir. Önerilen algoritma yapılan bir benzetim çalışmasıyla yakınsama hızı ve işlem yükü açısından benzer algoritmalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen hibrid algoritmanın bir ara yöntem olarak işlem karmaşıklığı veya yakınsama hızı açısından diğer algoritmalara iyi bir alternatif olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this paper, a hybrid algorithm based on the use of Gauss-Seidel and Normalized Least Mean Squares algorithms together is introduced for adjusting of adaptive filter coefficients and also convergence rate, stability and computational complexity of the proposed algorithm is studied. The proposed algorithm is compared with similar algorithms by viewpoints of computational complexity and convergence rate by a simulation study. According to the results obtained, it is shown that the proposed hybrid algorithm is a good alternative to the others as an intermediate method by viewpoints of computational complexity or convergence rate.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdaptif filtrelertr_TR
dc.subjectGauss-Seideltr_TR
dc.subjectNLMStr_TR
dc.subjectHibrid algoritmatr_TR
dc.subjectAdaptive filtersen_US
dc.subjectHybrid algorithmen_US
dc.titleYeni bir adaptif filtreleme yöntemi: Hibrid GS-NLMS algoritmasıtr_TR
dc.title.alternativeA new adaptive filtering method: Hybrid GS-NLMS algorithmen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage85tr_TR
dc.identifier.endpage97tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorTiryaki, Sedat-
dc.contributor.buuauthorHatun, Metin-
dc.contributor.buuauthorKoçal, Osman Hilmi-
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_8.pdf213.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons