Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11922
Title: Yeni bir adaptif filtreleme yöntemi: Hibrid GS-NLMS algoritması
Other Titles: A new adaptive filtering method: Hybrid GS-NLMS algorithm
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Tiryaki, Sedat
Hatun, Metin
Koçal, Osman Hilmi
Keywords: Adaptif filtreler
Gauss-Seidel
NLMS
Hibrid algoritma
Adaptive filters
Hybrid algorithm
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiryaki, S. vd. (2008). "Yeni bir adaptif filtreleme yöntemi: Hibrid GS-NLMS algoritması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2), 85-97.
Abstract: Bu makalede, adaptif filtre katsayılarını ayarlamak için GS (Gauss-Seidel) ve NLMS (Normalized Least Mean Squares) algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrid bir algoritma önerilmiş ve ayrıca önerilen yeni algoritmanın yakınsama hızı, kararlılığı ve işlem karmaşıklığı incelenmiştir. Önerilen algoritma yapılan bir benzetim çalışmasıyla yakınsama hızı ve işlem yükü açısından benzer algoritmalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen hibrid algoritmanın bir ara yöntem olarak işlem karmaşıklığı veya yakınsama hızı açısından diğer algoritmalara iyi bir alternatif olduğu görülmüştür.
In this paper, a hybrid algorithm based on the use of Gauss-Seidel and Normalized Least Mean Squares algorithms together is introduced for adjusting of adaptive filter coefficients and also convergence rate, stability and computational complexity of the proposed algorithm is studied. The proposed algorithm is compared with similar algorithms by viewpoints of computational complexity and convergence rate by a simulation study. According to the results obtained, it is shown that the proposed hybrid algorithm is a good alternative to the others as an intermediate method by viewpoints of computational complexity or convergence rate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202751
http://hdl.handle.net/11452/11922
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_8.pdf213.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons