Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11910
Title: Uluabat Gölünün mikrobiyolojik özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi
Other Titles: Monitoring of seasonal variation of microbial quality in Lake Uluabat
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Elmacı, Ayşe
Teksoy, Arzu
Topaç, F. Olcay
Özengin, Nihan
Başkaya, Hüseyin S.
Keywords: Uluabat Gölü
Toplam koliform bakteri
Besin elementleri
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı
Uluabat Lake
Total coliform bacteria
Nutrients
Biochemical oxygen dmand
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elmacı, A. vd. (2008). "Uluabat Gölünün mikrobiyolojik özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-103.
Abstract: Bu çalışmada, Uluabat Gölü’nde Şubat 2003 – Ocak 2004 tarihleri arasında 5 farklı istasyondan alınan örneklerde gölün mikrobiyal kalitesinin mevsimsel değişimi izlenmiştir. Aylık olarak alınan örneklerde sıcaklık, pH, göl derinliği, Secchi disk derinliği, iletkenlik, çözünmüş oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, nitrat azotu, amonyum azotu, orto-fosfat fosforu, klorofil-a ve toplam koliform bakteri sayısı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sıcaklığın en yüksek olduğu Haziran ayında toplam koliform bakteri sayısının en yüksek (9,6x103 EMS/100 ml) seviyede olduğunu göstermiştir. Ayrıca toplam koliform bakteri sayısının yüksek olduğu bu dönemde BOİ konsantrasyonlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Minimum toplam koliform bakteri sayısı ise Nisan ayında (1,43x102 EMS/100 ml) belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Uluabat Gölü’nde göle giren kirlilik yükü ve sıcaklığın toplam koliform bakteri sayısını önemli ölçüde artırdığını ve gölün mikrobiyal kalitesinin değişiminde büyük rol aldığını ortaya koymuştur.
In this research, the seasonal variation of microbial quality was monitored between February 2003 and January 2004 in 5 different stations at Lake Uluabat. Temperature, pH, depth, Secchi disc depth, conductivity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, orto-phosphate phosphorus, chlorophyll a and total coliform were examined monthly in collected samples. The results of the study showed that the total coliform bacteria count was maximum (9,6x103 MPN/100 ml) in June when the maximum temperature value was observed. In addition, it was found that BOD concentrations were also higher in this month. Minimum total coliform bacteria count was determined in April (1,43x102 MPN/100 ml). Findings of this research indicated that pollution load and temperature significantly increased total coliform bacteria count, and played an important role in variation of microbial quality of lake.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202764
http://hdl.handle.net/11452/11910
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_8.pdf341.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons