Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11908
Title: Endüstriyel atıksuların arıtımında ileri oksidasyon proseslerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of applicability of advanced oxidation processes for industrial wastewater treatment
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Kılıç, Melike Yalılı
Kestioğlu, Kadir
Keywords: Endüstriyel atıksu
Arıtma
İleri oksidasyon prosesleri (İOP)
Industrial wastewater
Treatment
Advanced oxidation processes (AOPs)
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, M. Y. ve Kestioğlu, K. (2008). "Endüstriyel atıksuların arıtımında ileri oksidasyon proseslerinin uygulanabilirliğinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 67-80.
Abstract: Bu çalışmada, endüstriyel atıksuların arıtımında kullanılan ileri oksidasyon proseslerinden, Yüksek pH’ta Ozonlama (pH>11), Ozon–Hidrojen Peroksit, Ozon–UV, Hidrojen Peroksit–UV, O3/H2O2/UV ve Vakum Ultraviyole (VUV) Proseslerinin teorisi verilmiş ve bu proseslerle çeşitli endüstriyel atıksuların arıtılabilirliği üzerine yapılmış olan çalışmalar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Atıksu arıtımının ileri oksidasyon prosesleriyle (İOP) yapıldığı çalışmalarda, KOİ, TOC, renk ve fenol giderim verimleri sırasıyla, %87-99, %80-95, %91-100, %90-100 oranlarında elde edilmiştir. Sonuç olarak yapılan uygulamalarda elde edilen giderim verimleri, İOP’nin endüstriyel atıksuların arıtımını başarıyla gerçekleştirdiğini ve kirletici miktarlarını deşarj kriterlerine indirdiğini göstermiştir. Arıtma veriminin yüksek olmasına karşın, İOP’nin arıtma maliyetinin yüksek olması bir dezavantaj olarak belirtilebilir.
The theories of advanced oxidation processes (AOPs) used in industrial wastewater treatment such as ozone at high pH (pH>11), Ozone/Hydrogen Peroxide, Ozone/UV, Hydrojen Peroxide/UV, O3/H2O2/UV and Vacuum Ultraviolet (VUV) processes have been given and the treatability studies of industrial wastewater by these methods have been examined extensively in this study. COD, TOC, colour and phenol removal efficiencies have been obtained 87-99%, 80-95%, 91-100%, 90-100%, respectively in the example studies. Finally, it has been shown that advanced oxidation processes treated industrial wastewater by successfully and reduced the pollutant quantities until discharge criterias according to removal efficiencies obtained from these studies. Although the treatment efficiency of advanced oxidation processes is very high, more treatment cost of AOPs can be determine a disavantage.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202762
http://hdl.handle.net/11452/11908
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_6.pdf325.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons