Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11906
Title: MVS sistemi ile pamuk ipliği üretiminde düze basıncı değişiminin iplik özelliklerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Effect of jet pressure on the properties of cotton MVS spun yarns
Authors: Örtlek, Hüseyin Gazi
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ülkü, Şükriye
Keywords: Hava jetli iplik eğirme
MVS
Düze basıncı
Karde
Penye
Air jet spinning
Nozzle pressure
Carded
Combed
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Örtlek, H. G. ve Ülkü, Ş. (2008). "MVS sistemi ile pamuk ipliği üretiminde düze basıncı değişiminin iplik özelliklerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 47-57.
Abstract: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak, Murata firması tarafından geliştirilen MVS iplik eğirme teknolojisi, yeni iplik eğirme sistemleri içerisinde gelecek vaat eden bir sistem olarak dikkat çekmektedir. Vortex iplik eğirme sistemi hakkında yapılmış olan bilimsel çalışmalar, sistemin çok yeni olması nedeniyle kısıtlı sayıdadır. Mevcut bilgilerin büyük çoğunluğunu makine üreticisi firma tarafından verilen bilgiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, MVS sistemi ile karde ve penye pamuk ipliği üretiminde, düze basıncı değişiminin, ipliklerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, düze basıncının, üretim hattının ve bu iki faktörün kesişiminin, üretilen ipliklerin özellikleri üzerinde önemli etkisi olduğu görülmüştür.
Murata vortex spinning (MVS), based on the air jet spinning technology by the Murata Machinery Company has captured the attentions as accepted as one of the most promising new spinning methods. Unfortunately, there is limited study available on this relatively new technology. Most of the information about the MVS system have been made by the machinery maker. The present study focuses on the effect of nozzle pressure on the properties of carded and combed MVS yarns. Our findings show that the nozzle pressure, the producing line (carded, combed) and the interactions of these two factors have significant effects on the properties of MVS yarns.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202760
http://hdl.handle.net/11452/11906
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2008 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_4.pdf455.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons