Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11893
Başlık: Bursa atmosferinde ölçülen klasik hava kirleticilerin birbirleri ile olan ilişkileri
Diğer Başlıklar: The relationships among classic air pollutants measured in the atmosphere of Bursa
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Erbaşlar, Tuncay
Taşdemir, Yücel
Anahtar kelimeler: Kentsel hava kirliliği
SO2
NOx
PM
HK
CO
Urban air pollution
HC
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erbaşlar, T. ve Taşdemir, Y. (2007). "Bursa atmosferinde ölçülen klasik hava kirleticilerin birbirleri ile olan ilişkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 9-19.
Özet: Bir şehirdeki hava kirliliği evsel ısınma, endüstriyel aktiviteler, motorlu taşıtlar ve arkaplan seviyelerini içeren farklı kaynakların katkısından oluşur. CO, NOx, SO2, HK ve PM gibi bazı hava kirleticilerin konsantrasyonları Aralık 2001 ve Kasım 2002 periyotları arasında Bursa’nın iki semtinde ölçülmüştür. Genelde, düşük konsantrasyonlar sıcak mevsimlerde gözlenmiştir. Kirletici konsantrasyonları arasında korelasyonlar uygulanmış ve bazı kuvvetli ilişkiler belirlenmiştir. CO/NOx ve NOx/SO2 oranları hava kirliliğine kaynak etkisini açığa çıkarmak için değerlendirilmiştir.
Air pollution in a city occurs due to the contributions from different sources including motor vehicles, residential heating, industrial activities and background level. The concentrations of some air pollutants such as CO, NOx, SO2, HC and PM were measured in the period of December 2001 and November 2002 from two districts in the city of Bursa. In general, lower concentrations were observed in hot seasons. Correlations among pollutant concentrations were studied and some strong relationships were determined. CO/NOx and NOx/SO2 ratios were also assessed to bring out the source origin contributing on air pollution.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202770
http://hdl.handle.net/11452/11893
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 12 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_2_2.pdf414.11 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons