Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11892
Başlık: Kentsel bir atmosferdeki bazı hava kirleticilerin meteorolojik parametrelerle ilişkilendirilmesi
Diğer Başlıklar: The associaiton of some air pollutants with the meteorological parameters in an urban atmosphere
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Erbaşlar, Tuncay
Taşdemir, Yücel
Anahtar kelimeler: Klasik hava kirleticiler
SO2
NOx
PM
HK
CO
Ozon
Classic air pollutants
HC
Ozone
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erbaşlar, T. ve Taşdemir, Y. (2007). "Kentsel bir atmosferdeki bazı hava kirleticilerin meteorolojik parametrelerle ilişkilendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-8.
Özet: Bir hava kalitesi izleme istasyonu Belediye tarafından Bursa’nın Heykel semtinde kurulmuştur. Kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), toplam hidrokarbonlar (THK), partikül madde (PM) ve ozonun (O3) dış hava ölçümleri Mayıs 2001 ve Aralık 2003 tarihleri arasında bu ölçüm noktasından rutin olarak alınmıştır. Ölçüm noktasında bir meteoroloji istasyonu bulunmakta olup bu hava kalitesi ölçüm cihazları ile paralel olarak çalıştırılmıştır. Konsantrasyonlar ve meteorolojik parametreler arasındaki ilişkiyi belirlemek için farklı modeller (Lineer, eksponansiyel, logaritmik) kullanılmıştır.
An air quality monitoring station was set up by the Municipality in the Heykel district of Bursa. Ambient air levels of sulfur dioxide (SO2) carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), total hydrocarbons (THCs), particulate matter (PM) and ozone (O3) were measured routinely between May 2001 and December 2003 from this sampling point. There was a meteorological tower which was simultaneously run with the air quality measurement devices. Different models (linear, exponential, logarithmic) were employed to determine the relationship between concentrations and meteorological parameters.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202769
http://hdl.handle.net/11452/11892
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 12 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_2_1.pdf299.19 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons