Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11890
Title: Sürekli saklı markov modelleri ile metinden bağımsız konuşmacı tanıma parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: On the parameters of text-independent speaker identification using continuous HMMs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Hanilçi, Cemal
Ertaş, Figen
Keywords: Konuşmacı tanıma
Saklı Markov modelleri
Özellik vektörü
Mel frekansı kepstrum katsayıları
Speaker identification
Hidden Markov models
Feature vector
Mel frequency cepstrum coefficients
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hanilçi, C. ve Ertaş, F. (2007). "Sürekli saklı markov modelleri ile metinden bağımsız konuşmacı tanıma parametrelerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 109-114.
Abstract: Bu çalışmada, ergodik ve soldan-sağa olmak üzere iki farklı saklı Markov modelleri kullanan metinden bağımsız konuşmacı tanıma sistemine ilişkin parametreler (özellik vektörü boyutu, model durum ve karışım sayıları) tanıma başarımına etkisi yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve bunların optimum değerleri belirlenmiştir.
In this paper, the parameters of text-independent speaker identification system (size of feature vector, number of states and mixtures) using Hidden Markov Models (HMMs) of both ergodic and left-to-right type have been analyzed in relation to identification rate, and their optimum values have been determined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202790
http://hdl.handle.net/11452/11890
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2007 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_11.pdf333.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons