Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11879
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-05T06:55:30Z-
dc.date.available2020-08-05T06:55:30Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationAlkan, U. vd. (2006). "Cr+6 ve Zn+2 metallerinin aktif çamur sistemine toksik etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 93-102.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202801-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11879-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Zn+2 ve Cr+6 metallerinin aktif çamur prosesi üzerindeki toksik etkisinin incelenmesidir. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin çeşitli konsantrasyonlardaki toksik etkisini belirlemek için laboratuar ölçekli sürekli tam karışımlı aktif çamur sistemi işletilmiştir. Aktif çamur prosesinde toksik etkiyi değerlendirmek için 12, 24, 36, 48, 72 mg/l konsantrasyonlarında Zn+2 ve 4, 10, 16, 24, 32 mg/l konsantrasyonlarında Cr+6 metalleri ile çalışılmıştır. Aktif çamur prosesi üzerinde bu metallerin Oksijen Tüketim Hızı (OTH)’na etkileri ve IC50 (%50 solunum inhibisyonu meydana getiren toksik madde konsantrasyonu) değerleri respirometre kullanılarak test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Zn+2 ve Cr+6 metallerinin konsantrasyonlarının artması ile OTH değerlerinin azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, IC50 değerinin Zn+2 için 44,71 mg/l ve Cr+6 için 12,04 mg/l olduğu belirlenmiştir. Bu da Cr+6 metalinin aktif çamur sistemine karşı daha toksik olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate toxic effects of Zn+2 and Cr+6 metals on the activated sludge process. A bench-scale continuous completely mixed activated sludge system was operated to investigate the toxic effects of various concentrations of Zn+2 and Cr+6 metals. In the experiments 12, 24, 36, 48, 72 mg/l Zn+2 and 4, 10, 16, 24, 32 mg/l Cr +6 metal concentrations on sludge microorganisms were examined. The effect of Zn+2 and Cr+6 on oxygen uptake rate (OUR) and the IC50 (concentration of a toxicant producing 50% respiration inhibition) values of these two metals were investigated by using a respirometer in the activated sludge system. Experimental results indicated decreasing OUR values with increasing metal concentrations. IC50 values were determined to be 12,04 mg/l for Cr+6 and 44,71 mg/l for Zn+2. Results indicated that Cr+6 was likely to be more toxic for activated sludge processes.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAktif çamurtr_TR
dc.subjectMetal toksisitesitr_TR
dc.subjectOksijen tüketim hızı (OTH)tr_TR
dc.subjectKrom (VI)tr_TR
dc.subjectÇinkotr_TR
dc.subjectActivated sludgeen_US
dc.subjectMetal toxicityen_US
dc.subjectOxygen uptake rate (OUR)en_US
dc.subjectChromium (VI)en_US
dc.subjectZincen_US
dc.titleCr+6 ve Zn+2 metallerinin aktif çamur sistemine toksik etkileritr_TR
dc.title.alternativeToxic effects of Zn+2 and Cr+6 metals on activated sludge processen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage102tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorAlkan, Ufuk-
dc.contributor.buuauthorEleren, Sevil Çalışkan-
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_10.pdf248.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons