Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11870
Title: Bursa su kaynakları potansiyeli ve kullanıcı faktörü
Other Titles: Water resources potential of Bursa and consumer factor
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Yalılı, Melike
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Kestioğlu, Kadir
Keywords: Su kaynakları
Su kullanıcısı
Anket çalışması
Bursa
Water resources
Water consumer
Public survey
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalılı, M. vd. (2006). "Aksiyomlarla tasarım ilkeleri yardımıyla kentiçi toplu taşıma sistemlerinin tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-13.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ilinin mevcut ve planlanan su kaynakları potansiyelinin tanımı yapılmış ve Bursa’nın toplam su ihtiyacının 2020 yılı itibariyle 368 577 000 m3 /yıl olduğu ve ihtiyaç duyulan suyun temin edilmesinde mevcut, derlenebilir su kaynaklarının toplam kapasitesinin (375 482 000 m3 /yıl) bu ihtiyacı emniyetle karşılayabilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. İlave olarak su kullanıcılarına uygulanan anket çalışması neticesinde, su kullanımında kullanıcı faktörünün etkisi ile su talebinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için planlama ve işletme aşamasında konunun bir sistem içinde ele alınması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır.
In this study, present and planned water resources potential of Bursa has been described. Total water requirement of Bursa will be 368 577 000 m3 /year by the year of 2020 and present collectable water resources’ total capacity (375 482 000 m3 /year) is enough in required water supply have been determined. In addition, it has been tried to display with effect of consumer factor in water usage, subject in planning and operating phase must evaluate in system with this survey was applied to water consumers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202792
http://hdl.handle.net/11452/11870
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_1.pdf315.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons