Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11870
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-05T06:37:47Z-
dc.date.available2020-08-05T06:37:47Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationYalılı, M. vd. (2006). "Aksiyomlarla tasarım ilkeleri yardımıyla kentiçi toplu taşıma sistemlerinin tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-13.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202792-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11870-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa ilinin mevcut ve planlanan su kaynakları potansiyelinin tanımı yapılmış ve Bursa’nın toplam su ihtiyacının 2020 yılı itibariyle 368 577 000 m3 /yıl olduğu ve ihtiyaç duyulan suyun temin edilmesinde mevcut, derlenebilir su kaynaklarının toplam kapasitesinin (375 482 000 m3 /yıl) bu ihtiyacı emniyetle karşılayabilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. İlave olarak su kullanıcılarına uygulanan anket çalışması neticesinde, su kullanımında kullanıcı faktörünün etkisi ile su talebinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için planlama ve işletme aşamasında konunun bir sistem içinde ele alınması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, present and planned water resources potential of Bursa has been described. Total water requirement of Bursa will be 368 577 000 m3 /year by the year of 2020 and present collectable water resources’ total capacity (375 482 000 m3 /year) is enough in required water supply have been determined. In addition, it has been tried to display with effect of consumer factor in water usage, subject in planning and operating phase must evaluate in system with this survey was applied to water consumers.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSu kaynaklarıtr_TR
dc.subjectSu kullanıcısıtr_TR
dc.subjectAnket çalışmasıtr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectWater resourcesen_US
dc.subjectWater consumeren_US
dc.subjectPublic surveyen_US
dc.titleBursa su kaynakları potansiyeli ve kullanıcı faktörütr_TR
dc.title.alternativeWater resources potential of Bursa and consumer factoren_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage13tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorYalılı, Melike-
dc.contributor.buuauthorSolmaz, Seval Kutlu Akal-
dc.contributor.buuauthorKestioğlu, Kadir-
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_1.pdf315.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons