Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-05T06:32:18Z-
dc.date.available2020-08-05T06:32:18Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationYalılı, M. vd. (2006). "Sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliğinin respirometrik yöntemle izlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 65-73.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202809-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11865-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa Hamitler Düzenli Katı Atık Depolama Sahasından kaynaklanan ve fizikokimyasal olarak arıtılan sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliği respirometrik yöntemle izlenmiştir. Fizikokimyasal arıtılabilirlik kapsamında kireçle ön arıtma, demir (III) klorür ve alüminyum sülfat ile kimyasal arıtma yapılmış, kireçle ön arıtma ile % 38 KOİ, demir (III) klorür ve alüminyum sülfat ile yapılan arıtma sonucunda sırası ile % 55 ve % 59 KOİ giderimi sağlanmıştır. Ham sızıntı suyu (SS), 1/1, 1/2 ve 2/1 oranlarında aktif çamurla (AÇ) karıştırılmış ve 2/1 (SS/AÇ) karışım oranında % 170 mertebelerinde, kireçle ön arıtımı yapılan ve amonyağı uzaklaştırılan, kireçle ön arıtımı + alümle kimyasal arıtımı yapılan ve kireçle ön arıtımı + demir (III) klorür ile kimyasal arıtımı yapılan sızıntı sularında % 135, % 164 ve % 127 mertebelerinde bir solunum aktivite artışı tespit edilmiştir. Yapılan respirometrik ölçümlerin sonucunda kireçle ön arıtmadan geçirilen ve amonyağı sıyrılan sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabildiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, respirometric investigations have been carried out on Bursa Hamitler landfill leachate as physicochemical treatability with domestic wastewater. In physicochemical treatability studies, chemical treatment has been studied with lime, FeCl3 and alum and COD removal efficiencies have been determined as 38 %, 55 % and 59 % respectively. Raw leachate has been mixed with activated sludge in 1/1, 1/2 and 2/1 ratios and in the ratio of 2/1, 170 % respiration activity increase has been established. Respiration activity have been increased with lime and ammonia stripping, lime and alum, lime and FeCl3, 135 %, 164 %, 127 % respectively. At the end of the respirometric measurements, pretreated leachate with lime first and stripped ammonia can be treated with domestic wastewaters.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSızıntı suyutr_TR
dc.subjectEvsel atıksutr_TR
dc.subjectFizikokimyasal arıtmatr_TR
dc.subjectRespirometrik metottr_TR
dc.subjectLeachateen_US
dc.subjectDomestic waste wateren_US
dc.subjectPhysicochemical treatmenten_US
dc.subjectRespirometric methoden_US
dc.titleSızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliğinin respirometrik yöntemle izlenmesitr_TR
dc.title.alternativeObserving of treatability studies on leachate by respirometric method with domestic wastewatersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage73tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorYalılı, Melike-
dc.contributor.buuauthorKestioğlu, Kadir-
dc.contributor.buuauthorMert, Berna Kırıl-
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_7.pdf279.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons