Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11865
Title: Sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliğinin respirometrik yöntemle izlenmesi
Other Titles: Observing of treatability studies on leachate by respirometric method with domestic wastewaters
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Yalılı, Melike
Kestioğlu, Kadir
Mert, Berna Kırıl
Keywords: Sızıntı suyu
Evsel atıksu
Fizikokimyasal arıtma
Respirometrik metot
Leachate
Domestic waste water
Physicochemical treatment
Respirometric method
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalılı, M. vd. (2006). "Sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliğinin respirometrik yöntemle izlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 65-73.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Hamitler Düzenli Katı Atık Depolama Sahasından kaynaklanan ve fizikokimyasal olarak arıtılan sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabilirliği respirometrik yöntemle izlenmiştir. Fizikokimyasal arıtılabilirlik kapsamında kireçle ön arıtma, demir (III) klorür ve alüminyum sülfat ile kimyasal arıtma yapılmış, kireçle ön arıtma ile % 38 KOİ, demir (III) klorür ve alüminyum sülfat ile yapılan arıtma sonucunda sırası ile % 55 ve % 59 KOİ giderimi sağlanmıştır. Ham sızıntı suyu (SS), 1/1, 1/2 ve 2/1 oranlarında aktif çamurla (AÇ) karıştırılmış ve 2/1 (SS/AÇ) karışım oranında % 170 mertebelerinde, kireçle ön arıtımı yapılan ve amonyağı uzaklaştırılan, kireçle ön arıtımı + alümle kimyasal arıtımı yapılan ve kireçle ön arıtımı + demir (III) klorür ile kimyasal arıtımı yapılan sızıntı sularında % 135, % 164 ve % 127 mertebelerinde bir solunum aktivite artışı tespit edilmiştir. Yapılan respirometrik ölçümlerin sonucunda kireçle ön arıtmadan geçirilen ve amonyağı sıyrılan sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtılabildiği sonucuna varılmıştır.
In this study, respirometric investigations have been carried out on Bursa Hamitler landfill leachate as physicochemical treatability with domestic wastewater. In physicochemical treatability studies, chemical treatment has been studied with lime, FeCl3 and alum and COD removal efficiencies have been determined as 38 %, 55 % and 59 % respectively. Raw leachate has been mixed with activated sludge in 1/1, 1/2 and 2/1 ratios and in the ratio of 2/1, 170 % respiration activity increase has been established. Respiration activity have been increased with lime and ammonia stripping, lime and alum, lime and FeCl3, 135 %, 164 %, 127 % respectively. At the end of the respirometric measurements, pretreated leachate with lime first and stripped ammonia can be treated with domestic wastewaters.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202809
http://hdl.handle.net/11452/11865
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_7.pdf279.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons