Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUmul, Yusuf Ziya-
dc.date.accessioned2020-08-04T12:15:07Z-
dc.date.available2020-08-04T12:15:07Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationYalçın, U. ve Umul, Y. Z. (2005). "Odak dışı beslemeli silindirik parabolik reflektör antenlere ait ışıma integralinin optimizasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-7.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202814-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11849-
dc.description.abstractBu çalışmada, ( , ,z ρ 0 φ0 ) koordinatlarına yerleştirilmiş çizgisel akım kaynağıyla beslenen, z eksenine paralel sonsuz uzun mükemmel iletken içbükey silindirik parabolik reflektör antenden saçılma problemi göz önüne alınmıştır. İlk olarak, Hertz vektörüne ait yüzey ışıma integrali Fiziksel Optik (FO) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu integral ifadesin de görülen Green fonksiyonu tanımlanmış ve yüzeye ait normal birim vektörü ile yüzeye gelen toplam magnetik alan bileşeninin vektörel çarpımı elde edilmiştir. Daha sonra bu ifadeler ışıma integralinde yerine yazılmış ve integralin ' z katı hesaplanmıştır. Neticede, FO ışıma integrali sadece ' φ katına bağlı olarak ifade edilebilmiştir. Elde edilen integral ifadesinden faydalanılarak anten sistemine ait ışıma diyagramları, ilgili parametrelerin çeşitli değerleri için polar koordinatlarda çizdirilmiş ve böyle bir anten sisteminin tasarımı için en optimum durum araştırılmıştır. Çalışmada silindirik parabolik reflektör antenin çalışma frekansı 2 (GHz) olarak seçilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, perfectly conducting cylindrical parabolic reflector is considered. It is fed by an electrical line source, placed at the coordinates ( , ,z ρ 0 φ0 ). Firstly, Physical Optics (PO) Method is used for the determination of the surface radiation integral of the Hertz vector. The Greens Function in this integral is defined. Vector product of the unit normal vector and the total incident magnetic field component is calculated. Then, these expression is written in the integral and ' z part is calculated. As a result PO radiation integral, which depends on ' φ , is obtained. The radiation patterns of the antenna system are ploted for different values of the related parameters at polar coordinates. So, an optimisation of such an antenna system’s design is searched. In this work, the frequency of the parabolic reflector antenna is taken as 2 (GHz).en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectParabolik reflektör antentr_TR
dc.subjectGreen fonksiyonlarıtr_TR
dc.subjectPolar ışıma diyagramıtr_TR
dc.subjectFiziksel optik yöntemitr_TR
dc.subjectParabolic reflector antennaen_US
dc.subjectGreens functionen_US
dc.subjectPolar radiation patternen_US
dc.subjectPhysical opticsen_US
dc.titleOdak dışı beslemeli silindirik parabolik reflektör antenlere ait ışıma integralinin optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeOptimisation of radiation integral for the offset fed parabolic reflector antennasen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage7tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorYalçın, Uğur-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_1.pdf227.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons