Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11849
Title: Odak dışı beslemeli silindirik parabolik reflektör antenlere ait ışıma integralinin optimizasyonu
Other Titles: Optimisation of radiation integral for the offset fed parabolic reflector antennas
Authors: Umul, Yusuf Ziya
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yalçın, Uğur
Keywords: Parabolik reflektör anten
Green fonksiyonları
Polar ışıma diyagramı
Fiziksel optik yöntemi
Parabolic reflector antenna
Greens function
Polar radiation pattern
Physical optics
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, U. ve Umul, Y. Z. (2005). "Odak dışı beslemeli silindirik parabolik reflektör antenlere ait ışıma integralinin optimizasyonu". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-7.
Abstract: Bu çalışmada, ( , ,z ρ 0 φ0 ) koordinatlarına yerleştirilmiş çizgisel akım kaynağıyla beslenen, z eksenine paralel sonsuz uzun mükemmel iletken içbükey silindirik parabolik reflektör antenden saçılma problemi göz önüne alınmıştır. İlk olarak, Hertz vektörüne ait yüzey ışıma integrali Fiziksel Optik (FO) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu integral ifadesin de görülen Green fonksiyonu tanımlanmış ve yüzeye ait normal birim vektörü ile yüzeye gelen toplam magnetik alan bileşeninin vektörel çarpımı elde edilmiştir. Daha sonra bu ifadeler ışıma integralinde yerine yazılmış ve integralin ' z katı hesaplanmıştır. Neticede, FO ışıma integrali sadece ' φ katına bağlı olarak ifade edilebilmiştir. Elde edilen integral ifadesinden faydalanılarak anten sistemine ait ışıma diyagramları, ilgili parametrelerin çeşitli değerleri için polar koordinatlarda çizdirilmiş ve böyle bir anten sisteminin tasarımı için en optimum durum araştırılmıştır. Çalışmada silindirik parabolik reflektör antenin çalışma frekansı 2 (GHz) olarak seçilmiştir.
In this study, perfectly conducting cylindrical parabolic reflector is considered. It is fed by an electrical line source, placed at the coordinates ( , ,z ρ 0 φ0 ). Firstly, Physical Optics (PO) Method is used for the determination of the surface radiation integral of the Hertz vector. The Greens Function in this integral is defined. Vector product of the unit normal vector and the total incident magnetic field component is calculated. Then, these expression is written in the integral and ' z part is calculated. As a result PO radiation integral, which depends on ' φ , is obtained. The radiation patterns of the antenna system are ploted for different values of the related parameters at polar coordinates. So, an optimisation of such an antenna system’s design is searched. In this work, the frequency of the parabolic reflector antenna is taken as 2 (GHz).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202814
http://hdl.handle.net/11452/11849
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_1.pdf227.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons