Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11848
Title: On the performance of maximum likelihood estimators of SNR for noncoherent BFSK signals in rayleigh fading channels
Other Titles: Rayleigh sönümlü kanallarda evre uyumsuz BFSK işaretlerin işaret gürültü oranının en büyük olabilirlik kestiricilerinin başarımı hakkında
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Dilaveroğlu, Erdoğan
Ertaş, Tuncay
Keywords: Signal-to-noise ratio estimation
Maximum likelihood
Rayleigh channels
Noncoherent BFSK
İşaret gürültü oranı kestirimi
En büyük olabilirlik
Rayleigh kanalları
Evre uyumsuz BFSK
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dilaveroğlu, E. ve Ertaş, T. (2005). "On the performance of maximum likelihood estimators of SNR for noncoherent BFSK signals in rayleigh fading channels". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 71-78.
Abstract: In a recent paper, we have derived Cramér-Rao bounds for data and non-data-aided SNR estimation of noncoherent BFSK signals in slowly Rayleigh fading channels, and provided the corresponding true and approximate maximum-likelihood estimators for the data-aided and non-data-aided estimation, respectively. In this paper, the performances of the estimators are examined analytically in terms of means and variances. The results illustrate the efficiency of their performance.
Yakın geçmişte yayınlanan bir makalemizde yavaş Rayleigh sönümlü kanallarda evre uyumsuz BFSK işaretlerinin veri destekli ve veri desteksiz işaret gürültü oranı kestirimine ilişkin Cramér-Rao sınırları çıkarılmış, ve bunlara karşılık gelen tam ve yaklaşık en büyük olabilirlik kestiricileri, sırasıyla, veri destekli ve veri desteksiz kestirim için elde edilmiştir. Bu makalede, kestiricilerin başarımı beklenti ve değişinti büyüklükleri yoluyla analitik olarak incelenmiştir. Sonuçlar kestiricilerin başarımlarının verimliliğini göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202831
http://hdl.handle.net/11452/11848
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_8.pdf127.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons