Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11841
Title: Simetrik haberleşme kablolarında ikincil parametrelerin frekans ve sıcaklıkla değişiminin deneysel incelenmesi
Other Titles: Experimental analysis of variation of secondary parameters with frequency and temperature in symmetrical telecommunication cables
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yılmaz, Güneş
Keywords: Haberleşme kabloları
İkincil parametreler
Hat zayıflaması
Karakteristik empedans
Communication cables
Secondary parameters
Line attenuation
Characteristic impedance
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, G. (2005). "Simetrik haberleşme kablolarında ikincil parametrelerin frekans ve sıcaklıkla değişiminin deneysel incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-14.
Abstract: Bu çalışmada, Türk PTT’sinin “Ses Frekans Dağıtım Kabloları Teknik Şartnamesi”ne göre üretilip şehiriçi telefon şebekesine döşenen kabloların yüksek frekans parametreleri incelenmiş, teorik hesaplamaların pratik ölçmeler ve deney sonuçlarıyla ne derece bağdaştığı araştırılmış ve gerektiğinde formüllere düzeltme faktörü eklenmiştir. Şehiriçi telefon şebekesinde kullanılan 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm ve 0.9 mm çapında bakır telli PD-PDA ve PDF tipi kablolarda teorik hesaplamalarla bulunan kablo ikincil parametreleri, deney sonuçları ile kıyaslanmış, formüllerin %2 veya %3’den küçük bir hata ile geçerli olduğu frekans bandları tespit edilmiştir. 0-10 MHz frekans bölgesi 5 alt frekans bandına bölünmüş ve telefon şebekesine döşenen 8 tip dolgulu ve dolgusuz kablo için band sınırları belirlenmiştir
In this study, appropriate empirical formulations have been developed for the high frequency behavior of subscriber cables manufactured in accordance with Turkish PTT Specifications. Secondary parameters for 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm and 0.9 mm diameters PD-PDA and PDF type cables with copper conductors have been compared with the theoretical calculations. In regions where theoretical calculations deviate by less than 2-3% from experimental result, frequency bands that are valid have been defined. In conclusion, within the 0-10 MHz range boundaries of 5 frequency bands have been determined for 8 types of filled and unfilled local telephone cables.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202824
http://hdl.handle.net/11452/11841
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2005 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_1.pdf180.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons