Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11839
Title: Bir reel alçak frekanslı sönümlü sinüsün parametrelerinin kestirimine ilişkin en kötü ve en iyi durumlardaki Cramér-Rao sınırları için basit ifadeler
Other Titles: Simple expressions for worst and best case Cramér-Rao bounds for estimating the parameters of a real low-frequency damped sinusoid
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yılmaz, Ersen
Dilaveroğlu, Erdoğan
Keywords: Parametre kestirimi
Cramér-Rao sınırı
Sönümlü sinüs
Alçak frekanslı sinüs
Parameter estimation
Cramér-Rao bound
Damped sinusoid
Low-frequency sinusoid
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, E. ve Dilaveroğlu, E. (2004). "Bir reel alçak frekanslı sönümlü sinüsün parametrelerinin kestirimine ilişkin en kötü ve en iyi durumlardaki Cramér-Rao sınırları için basit ifadeler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 89-93.
Abstract: Reel toplanır beyaz Gauss gürültü içindeki bir reel sönümlü sinüsün parametrelerinin kestirimine ilişkin Cramér-Rao sınırları sinüsün fazı değişirken incelenmiş ve sınırların alacağı en büyük ve en küçük değerler ile karşılık gelen kritik faz değerleri için basit ifadeler sunulmuştur. İfadeler kritik sınır değerleri arasındaki farkın oldukça önemli hale geldiği Fourier limitinden küçük frekanslar için geçerlidir
The Cramér-Rao bounds for estimating the parameters of a real damped sinusoid in real additive white Gaussian noise are examined as the phase of the sinusoid varies, and simple expressions are presented for the largest and the smallest values of the bounds and for the corresponding critical phase values. The expressions are valid for frequencies smaller than the Fourier limit, in which case the difference between the critical bounds becomes remarkably significant.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202840
http://hdl.handle.net/11452/11839
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_9.pdf114.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons