Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11838
Title: Endüstriyel atıksuların denetimi ve ön arıtmanın değerlendirilmesi–Bursa ili örneği
Other Titles: Inspection of ındustrial waste waters and evaluation of preliminary treatment–Example of Bursa City
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Üstün, Gökhan Ekrem
Keywords: Atıksu
Bursa
Endüstri
Kontrol
Ön arıtma
Waste water
Industry
Control
Preliminary treatment
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Solmaz, S. K. A. ve Üstün, G. E. (2004). "Endüstriyel atıksuların denetimi ve ön arıtmanın değerlendirilmesi–Bursa ili örneği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 79-87.
Abstract: Bursa ili, sanayi faaliyetleri açısından Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra 2. sırada, işgücünün istihdamı açısından ise Türkiye genelinde 13. sırada yer almaktadır. Bu durum endüstriyel atık suların denetimi ve kontrolünü son derece önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) kontrolü kapsamında Bursa’daki sanayinin durumu incelenmiş, kategorilerine göre arıtma tesisi ve ön arıtmaya tabi tutulan debi oranları bulunmuş, gerekli değerlendirmeler yapılmış ve BUSKİ Deşarj Yönetmeliği doğrultusunda atıksu konusunda sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.
Bursa city is arranged in order about the maintenance of industrial activities, it takes part in the second order after İstanbul in the Marmara Region. Bursa city is examined about the manpower employment, it takes part in the thirteenth order in the Turkey’s general situation.In this study in the extent of Bursa Metropolitan Municipality Bursa Water and Sewerage Administration General Directorate (BUSKİ)’s control, the situation of industry in the Bursa is investigated, flow rates which are subjected to the preliminary treatment and treatment plants in the order of categories are found, necessary evaluations are made and in the direction of BUSKİ Discharge Regulations, results and suggestions about the waste water subject, are presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202839
http://hdl.handle.net/11452/11838
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_8.pdf180.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons