Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11832
Title: Simetrik haberleşme kablolarında birincil parametrelerin frekansla değişiminin deneysel incelenmesi
Other Titles: Experimental analysis of variation of primary parameters with frequency in symmetrical telecommunication cables
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Yılmaz, Güneş
Keywords: Haberleşme kabloları
Birincil parametreler
Hat zayıflaması
Telefon şebekesi
Communication cables
Primary parameters
Line attenuation
Telephony network
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, G. (2004). "Simetrik haberleşme kablolarında birincil parametrelerin frekansla değişiminin deneysel incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2), 11-26.
Abstract: Bu çalışmada, Türk PTT’sinin “Ses Frekans Dağıtım Kabloları Teknik Şartnamesi”ne göre üretilip şehiriçi telefon şebekesine döşenen kabloların yüksek frekans parametreleri incelenmiş, teorik hesaplamaların pratik ölçmeler ve deney sonuçlarıyla ne derece bağdaştığı araştırılmış ve gerektiğinde formüllere düzeltme faktörü eklenmiştir. Şehiriçi telefon şebekesinde kullanılan 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm ve 0.9 mm çapında bakır telli PD-PDA ve PDF tipi kablolarda teorik hesaplamalarla bulunan kablo birincil parametreleri, deney sonuçları ile kıyaslanmış, formüllerin %2 veya %3’den küçük bir hata ile geçerli olduğu frekans bandları tespit edilmiştir. 0-10 MHz frekans bölgesi 5 alt frekans bandına bölünmüş ve telefon şebekesine döşenen 8 tip dolgulu ve dolgusuz kablo için band sınırları belirlenmiştir.
In this study, appropriate empirical formulations have been developed for the high frequency behaviour of subscriber cables manufactured in accordance with Turkish PTT Specifications. Primary parameters found by theoretical calculations for 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm and 0.9-mm diameters PD-PDA and PDF type cables with copper conductors have been compared with experimental results and frequency bands where theoretical calculations deviate by less than 2-3% from experimental results have been determined. Finally 0-10 Mhz range has been divided into five frequency sub-bands and band boundaries for eight types of filled and unfilled local telephone cables have beeen obtained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202833
http://hdl.handle.net/11452/11832
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_2.pdf239.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons