Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11825
Title: Su temini tesislerinin tarihsel gelişimi sürecinde Bursa ili
Other Titles: City of Bursa in the historical development process of water supply systems
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Yalılı, Melike
Solmaz, Seval Kutlu Akal
Keywords: Su temini
Tarihsel süreç
İsale hatları
Şebeke sistemi
Bursa
Water-supply
Historical process
Main pipe lines
Distribution system
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalılı, M. ve Solmaz, S. K. A. (2004). "Su temini tesislerinin tarihsel gelişimi sürecinde Bursa ili". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 171-181.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ili için su temini tesislerinin tarihsel gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma; Kuruluş Dönemi, Osmanlılar Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Özellikle yakın geçmişteki tarihsel süreç içerisinde su temini alanında gerçekleştirilen projeler detaylı olarak araştırılmış ve makalede kapsamlı olarak açıklanmıştır. Bursa’ya su temin eden ilk su şebekesi, Bursa’nın kurucusu olan Hannibal tarafından Pınarbaşı suyunun künklerle yapılan isale ve şebeke sistemi vasıtasıyla şehre getirilmesiyle oluşturulmuştur. Osmanlılar Döneminde, dönemin hükümdarları tarafından pek çok proje hizmeti sunulmuş ve bu dönemde özellikle Bursa iline çok sayıda hayrat çeşme kazandırılmıştır. Osmanlılar Döneminde teknik anlamda ilk içme suyu temini projesi Reşit Mümtaz Paşa tarafından hazırlattırılmış, 1000 ton kapasiteli depo ve 72 km’lik şebeke inşaatı gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Döneminde su temini konusunda yapılan çalışmalar modern teknolojinin belirlediği standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. 1970’li yıllardan itibaren Bursa ili için İlk Kapsamlı İçme Suyu Projesi’nin temelleri atılmıştır. Günümüzde Bursa iline 5,845,000 m3 /gün Doğancı Barajından, 360,000 m3 /gün kuyulardan ve 1,277,000 m3 /gün pınarlardan olmak üzere, toplam 7,491,000 m3 /gün’lük su temin edilmektedir. Bu su miktarı, su temini tesislerinin tarihsel gelişimi sürecinde gerçekleştirilen projeler yardımıyla günümüzde 3042 km’lik isale hatları ile iletilmektedir.
In this study, it has been tried to be displayed the historical development of water-supply systems for Bursa. This study has been done the three sections as A Period of Foundation, A Period of Ottoman Empire and A Period of Republic. Especially, the recent projects, in the historical process which designed in the field of a watersupply have been researched and have comprehensively been explained in this article. The first distribution system of Bursa, had been constituted cause of Pınarbaşı water had been brung to Bursa due to main pipe and distribution system. Lots of projects duties had been given and fountains had been acquired to Bursa by Rulers of Ottoman in Ottoman Empire. The first drinking water-supply Project which was a technical meaning had been prepared, the depot which was 1000 tones capacity and the distribution system length 72 km construction had been become by Reşit Mümtaz Pahsa. The works are done in water supply matter had been constituted in a standard of modern technology in A Period of Republic. The First Compherensive Drinking Water Project for Bursa had been started since 1970. In these days, 5,845,000 m3 /a day water from Doğancı Dam, 360,000 m3 /a day water from wells, 1,277,000 m3 / a day water from springs and total 7,491,000 m3 /a day water have been being provided in Bursa. This water quantity has been being transmitted with main pipe lines which length are 3042 km, with projects designed in the historical development process of water supply systems.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202859
http://hdl.handle.net/11452/11825
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_17.pdf442.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons