Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11820
Title: Dokuma makinalarında elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi
Other Titles: Mathematical analysis of electronic let off motions in weaving machines
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Eren, Recep
Özkan, Gülcan
Keywords: Çözgü
Çözgü gerilimi
Çözgü levendi
Dokuma makinası
Elektronik çözgü salma mekanizması
Geri beslemeli kontrol sistemi
Warp
Warp tension
Warp beam
Weaving machine
Electrinic let-off motion
Feed-back control system
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. ve Özkan, G. (2004). "Dokuma makinalarında elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(1), 133-145.
Abstract: Bu makalede, dokumada elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi sunulmaktadır. Ağızlık açma ve tefe vurma işlemlerinden dolayı her makina devrinde ortaya çıkan periyodik bozucular göz önüne alınmamakta, periyodik olmayan bir bozucu olan çözgü levendi çapındaki azalmanın çözgü salma mekanizması performansına etkisi simülasyon yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Dolu leventten boş levende kadar çözgü gerginliği değişimi hesaplanmakta ve sonuçlar analiz edilmektedir.
In this paper, mathematical analysis of electronic let off motions in weaving is presented. The periodic distürbances which arise in each loom revolution due to shedding and bet up processes are not considered in this analysis. The effect of the decrease in warp beam diameter, which is a non-periodic disturbance, on the let off motion performance is determined using a simulation method. Warp tension change from full to empty beam is calculated and results are analysed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202855
http://hdl.handle.net/11452/11820
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2004 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_14.pdf391.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons