Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11693
Title: İki boyutlu rasgele dağılı e-cam lifi/polyester matris kompozitlerde yükleme hızının mukavemet üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the loading rate on strength of the 2d randomly distrubuted nonwoven e-glass mat reinforced polyester matrix composites
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Yazıcı, Murat
Ülkü, Sedat
Keywords: Yükleme hızı
Tabakalı kompozit
Lif/matris arabirimi
Tabakalar arası kayma gerilmesi
Loading rate
Laminated composites
Fiber/matrix interface
Interlaminar shear stress
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazıcı, M. ve Ülkü, S. (2003). "İki boyutlu rasgele dağılı e-cam lifi/polyester matris kompozitlerde yükleme hızının mukavemet üzerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-57.
Abstract: Bu çalışmada iki boyutlu rasgele dağılı kısa cam elyafı takviyeli polyester matrisli kompozit plaklarda çekme hızının kompozit mukavemeti üzerine etkileri araştırılmıştır. Bir, iki ve üç tabakalı kompozitler üretilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre çekme hızı arttıkça kompozit mukavemetinde düşme görülmektedir. Ayrıca, tabakalı kompozitin gerilme değerleri tabaka sayısı arttığında yükselse bile, bu tek tabakanın gerilme değerleri ile kıyaslandığında olması gereken değerin çok altındadır. Yazarların yayınladığı diğer çalışmaları ve devamı niteliğindeki bu çalışmadaki bulgular dikkate alındığında cam elyaf takviyeli polyester kompozitlerde 2D rasgele dağılı takviye durumunda, yükleme hızı ile kompozit mukavemetinin düştüğü ve bu düşüşte lif/matris arabiriminin önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.
In this study, effect of tension rate on the strength of two-dimensional randomly distributed short glass fibre reinforced polyester matrix composites are investigated. One, two and three ply laminate composites are produced. According to test results, strength of the composites is decreasing with increasing tensile rate. Moreover, strength values of laminated composites are increased with adding ply but these rising are not around expected values comparing with single ply composites. In the 2D randomly distributed E-glass mat reinforced polyester composites, the strength values were decreased with increasing loading rate. This phenomenon is explained by the role of fiber matrix interface by our other related papers.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082700/5000076900.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11693
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_7.pdf185.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons