Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11689
Title: Darbeli akımlarda led akımının ne oranda arttırılabileceğini veren bazı bağıntıların çok yüksek akımlarda karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of some relations about increasing of the LED current amplitude at pulsed very high currents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Özütürk, Erdem
Keywords: LED
Ani direnç
Darbeli akım
Boşluk süresi / darbe süresi
Instantaneous resistance
Pulsed current
Period/pulse duration
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (2003). "Darbeli akımlarda led akımının ne oranda arttırılabileceğini veren bazı bağıntıların çok yüksek akımlarda karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 17-24.
Abstract: LED’in ışık şiddeti içinden akan akımla orantılı olduğundan akım arttıkça daha fazla ışık şiddeti elde edilebilmektedir. Darbeli akımda darbe süresi ve boşluk süresi / darbe süresi oranı uygun olduğunda LED’den nominal doğru akımının çok üstünde genliğe sahip akım darbeleri akıtmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, yüksek akımlarda LED akımının LED gerilimi ile değişimi ve LED’in ani direcinin (LED üzerindeki gerilim darbesinin genliği / LED’den akan akım darbesinin genliği) akımla değişimi incelenerek LED’den nominal doğru akımının ne kadar üzerinde genliğe sahip akım darbeleri akıtılabileceğine ilişkin bazı bağıntıların karşılaştırması yapılmıştır.
If pulse duration and pulse duration / period ratio are chosen suitable in pulsed operation high currents can be passed through the LED. The radiant power of LED is proportional with LED current, so, if current is increased more radiant power can be handle. In this study, the electrical behaviour of LED at pulsed high currents is investigated and some relations that give how much higher amplitude of currents can be passed through the LED according to LED’s nominal current are compared.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082696/5000076896.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11689
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_3.pdf196.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons