Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11677
Title: Kızılötesi optik modem
Other Titles: Infrared optical modem
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Özütürk, Erdem
Keywords: Veri iletimi
Kızılötesi ışık
LED
Fotodiyot
Alıcı-verici devresi
Modülatör
Demodülatör
Data communication
Infrared light
Photodiod
Receiver-transmitter
Modulator
Demodulator
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (2003). "Kızılötesi optik modem". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 11-16.
Abstract: Bu makalenin konusu kızılötesi ışıkla bilgisayarların haberleştirilmesi ile ilgilidir. Bilgisayar tarafından gönderilecek olan veri uygun şekilde modüle edildikten sonra bir kızılötesi LED aracılığıyla optik işarete dönüştürülür. Sayısal veriyi içeren kızılötesi ışık bir alıcı devresinde bir fotodiyot aracılığıyla elektriksel işarete dönüştürüldükten sonra demodüle edilerek alıcı bilgisayara verilir. Bu çalışmada bu amaçla tasarlanmış modülatör ve demodülatör devreleri açıklanmaktadır. Bu tasarımda, iletilen ışığın darbe süresinin kısa seçilmesiyle LED’in verdiği ışığın şiddeti arttırılabildiği gibi fon gürültüsünün etkisi de azaltılabilmektedir.
The subject of this study is data communication between computers with infrared light in the space. The data to be transmitted by the computer is modulated and then converted to optical signal using an infrared LED. This signal is converted to electrical signal using a photodiode and demodulated at the receiver end. In this paper a new MOdulator / DEModulator design is given. In this design, by using the short light pulse duration, the LED radiant power can be increased and the background noise effect can be decreased.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082695/5000076895.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11677
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_2.pdf175.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons